Ekspert kredytowy czy doradca kredytowy? Jak to jest?

Obecnie na rynku funkcjonują dwa określenia, a mianowicie: ekspert kredytowy i doradca kredytowy. Klienci bardzo często czują się skonsternowani, ponieważ nie wiedzą, kto jest kim i czym się różnią od siebie te dwa zawody. Co więcej, określenie doradca kredytowy kilka lat temu było szeroko stosowane w odniesieniu do osoby, która pomaga ludziom zorganizować i wybrać najkorzystniejszy dla nich kredyt hipoteczny. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wyjaśniła, czym różnią się te dwa określenia i jak można je stosować.

Ekspert finansowy- definicja

Najprościej wyjaśniając ekspert finansowy to pracownik pośrednictwa kredytowego, który ma podpisane umowy z różnymi bankami. W praktyce wygląda to tak, że na kanwie tych umów banki wypłacają prowizje firmie za każdy zrealizowany w ich oddziale kredyt. Jest to działanie, o którym Klient jest wcześniej informowany w formularzu. Prowizje oraz jej wysokość można łatwo zweryfikować, ponieważ wszystkie dane są do wglądu, nic nie zostaje zatajone przed osobami biorącymi kredyt i korzystającymi z usług eksperta finansowego. Świadczenie jest całkowicie bezpłatne dla Klientów decydujących się na kredyt, gdyż całość kwoty pokrywa bank.

Doradca kredytowy- kim jest?

Podobnie jak ekspert finansowy jest to pracownik zatrudniony w firmie trudniącej się pośrednictwem kredytowym z jedną różnicą- przedsiębiorstwo nie ma podpisanej umowy z bankami, więc nie pobiera od nich prowizji. Świadczenie w całości pobierane jest od Klientów chcących wziąć kredyt, tak więc w tym przypadku usługa nie jest bezpłatna. To jedyna różnica, która występują pomiędzy tymi dwoma określeniami. Co więcej, artykuł 25 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami dokładniej precyzuje zakres obowiązków doradcy kredytowego.

Doradca kredytowy, a ekspert finansowy

Jak wcześniej wspomniano, nie istnieją tu większe różnice. Zgodnie z ustawą, aby pracownik był nazywany doradcą, nie może otrzymywać prowizji od banków udzielających kredytów oraz nie może być powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, ta rola szczegółowo jest zdefiniowana przez polskie prawo. Powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działa na rzecz wyłącznie jednego kredytodawcy lub wyłącznie jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 29września 1994r. o rachunkowości albo określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, o których mowa w lit.b, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. Są to wygórowane wymagania, które ciężko spełnić na polskim rynku, dlatego zgodnie z prawem doradcy finansowi stali się ekspertami finansowymi. Zawód ten różni jedynie nazewnictwo, a doradca finansowy to po prostu określenie potoczne, które stale funkcjonuje.

Mateusz Dyrda – Ekspert Kredytowy

Polecamy

Reklama