Typowe zastosowania przewodów grzejnych – gdzie się je wykorzystuje?

Przewody grzejne są zawsze niezbędne, gdy systemy lub materiały muszą być chronione przed zimnem, lub gdy procesy produkcyjne wymagają określonych temperatur. Przekształcając energię w ciepło, przewody grzejne przede wszystkim chronią przewody przewodzące ciecz przed mrozem. Przewody grzejne są również w stanie utrzymać stałą temperaturę w procesach ciepłowniczych.

Przewody grzejne – gwarancja utrzymania odpowiedniej temperatury

Czy to w trudnych warunkach środowiskowych, przy wysokich obciążeniach temperaturowych, agresywnych chemikaliach, czy nawet w strefach zagrożonych wybuchem-przewody grzejne bezpiecznie zapewniają działanie Twoich systemów grzewczych!

Typowe zastosowania naszych przewodów samonagrzewających się to na przykład:

  • rurociągi
  • przemysł procesowy
  • inżynieria mechaniczna i budowa instalacji

Branże, w których stosuje się przewody grzejne

Przewody grzejne w izolacji mineralnej są przeznaczone do zastosowań takich jak ochrona przed zamarzaniem, utrzymanie temperatury i podwyższenie temperatury. Typowe cechy to odporność na wysokie ciśnienie, wodoszczelność i gazoszczelność oraz stały transfer ciepła do medium.

To dobre rozwiązanie:

  • Na morzu.
  • W obiektach, w których wytwarzane jest promieniowanie cieplne.
  • Gdy wymagane są temperatury powyżej +80°C przy wysokim obciążeniu elektrycznym i mocy cieplnej.
  • Gdy wymagania wzrastają do temperatur +1000°C i obciążeń do 300 W/m.

Kabel grzejny w izolacji mineralnej to techniczna i ekonomiczna alternatywa!

Przewody grzejne wyposażone w izolacje z elementów plastikowych osiągają swoją granicę wytrzymałości w temperaturze maksymalnie +260°C. Jednak wraz ze wzrostem poziomu temperatury roboczej następuje ścisła i ciągła redukcja obciążenia właściwego. W konsekwencji konstrukcje przewodów grzejnych z izolacją z tworzywa sztucznego stają się coraz bardziej nieopłacalne przy temperaturach medium >+100°C oraz przy stosowaniu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Zakres zastosowań grzewczych

Instalacje rurociągowe w zakładach przemysłowych z ogrzewaniem elektrycznym. Obciążenie do 300 W na metr i dzięki konstrukcji stała emisja ciepła niezależna od temperatury otoczenia. Szeroki zakres rezystancji przewodów grzejnych (od 0,16 do 10 omów na metr) umożliwia precyzyjne dostosowanie wytwarzanego ciepła do zastosowania. Rurociągi o długości kilkuset metrów i duże powierzchnie można łatwo ogrzać stosując przewód grzejny w izolacji mineralnej. Skomplikowane powierzchnie wymagające ciasnego wygięcia lub nierównej powierzchni profili są predestynowane do pokrycia przewodami grzejnymi w izolacji mineralnej, które po profilowaniu zachowują swój kształt. Instalacja kabla w bezpośrednim kontakcie z podłożem lub wstępnie zmontowana na matach siatkowych, zaprojektowanych tak, aby dokładnie pasowały do obrysu podłoża. W przypadku uszkodzenia maty można łatwo wymienić.