Raportowanie w dużej firmie – jak je zoptymalizować?

Raportowanie to obecnie konieczne narzędzie sprawnego zarządzania firmą. W przypadku dużych firm sprawozdawczość zewnętrzna nastręcza wielu trudności i wymagań, do których obliguje polskich przedsiębiorców system prawny. Wadą tego systemu – z punktu widzenia wewnętrznej sprawozdawczości firmy – jest nacisk na statystyki i retrospektywność raportów zewnętrznych, co oznacza, że dane skoncentrowane są wokół spełnienia wymogów polskiego prawa, nie zaś monitoringu jakości w firmie i bieżącego rozwiązywania problemów poprawy efektywności pracy i maksymalizacji zysków w przedsiębiorstwie. Stąd raportowanie w dużej firmie musi zostać poddane optymalizacji, inaczej przedsiębiorca przykładowo dopiero w chwili raportu kwartalnego dowie się o problemach zagrażających płynności finansowej lub kadrowej w firmie.

Rozwiązania raportowe dla dużych firm – wybierz świadomie najlepszy program raportowy dla firmy

Duże przedsiębiorstwa już z racji na swą specyfikę organizacyjną zmuszone są do opierania swej działalności na rozbudowanym i szczegółowym controllingu. W takiej sytuacji raportowanie, obok monitorowania oraz analizy i oceny funkcjonowania firmy, jest podstawowym narzędziem zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Oba systemy: zarówna zewnętrzna, jak i wewnętrzna sprawozdawczość w przedsiębiorstwie muszą zostać zintegrowane na tyle, aby całościowe procesy raportowania były optymalizowane na każdym etapie zarządzania nimi. Podstawowymi rozwiązaniami dla dużych firm są narzędzia z pakietu rozwiązań znane jako Business Intelligence, najczęściej zintegrowane z produktami firmy Microsoft Office. Rozwiązania raportowe dla dużych firm to zatem przede wszystkim narzędzia Microsoft Power Business Intelligence. Ułatwiają one automatyzację pracy na dużej liczbie danych biznesowych, co jest podstawową charakterystyką zarządzania danymi w dużym przedsiębiorstwie. Rozwiązania raportowe wywodzące się z zasobów Buisness Intelligence są obecnie standardowo przetwarzane w Aplikacjach Microsoft Office. Rozwiązania te obejmują dane z różnych, heteronomicznych źródeł: wewnętrznych aplikacji biznesowych firmy, baz danych: własnych i zakupionych licencyjnie, Internetu oraz systemów ERP. Jednym z popularnych ostatnio rozwiązań raportowych dla dużych firm jest także narzędzie znane pod nazwą Visual Basic for Applications. Na uwagę zasługuje również FlexiStatements znacznie ograniczające pracę ręczną i ryzyko błędu, który jest komplementarny z dokumentami Microsoft. Każde z grup tych rozwiązań raportowych zależy w swej adekwatności i stosowalności od charakteru działalności komercyjnej formy, mimo że podstawa optymalizacji raportowania jest uniwersalna. Zatem wybór programu raportowego dla firm to kwestia nie tylko zasobów finansowych dedykowanych temu rozwiązaniu, ale i szczegółowej charakterystyki działalności.

Inspirowane: flexisolutions.pl – system do prognozowania finansowego

Polecamy

Reklama