Co to jest opinia geotechniczna? Kiedy się ją wydaje?

Inwestycje budowlane wymagają spełnienia wielu formalności wskazywanych przez obowiązujące przepisy. Dotyczą one między innymi konieczności przeprowadzenia opinii geotechnicznej dla wszystkich powstających budynków. Zastanawiasz się, czego dokładnie dotyczy i co powinna zawierać? Sprawdź poniższy poradnik!

Opinia geotechniczna dla inwestycji budowlanych

 Żeby znaleźć podstawę prawną dla konieczności sporządzania opinii geotechnicznej, należy odszukać rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, a także nowe Prawo budowlane.

Zgodnie z tymi przepisami, w celu uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku nowych inwestycji budowlanych, konieczna jest opinia geotechniczna. Oczywiście musi ona spełniać szereg zasad i wymogów.

Co musi zawierać opinia geotechniczna?

 Opinia geotechniczna przygotowywana jest między innymi po to, aby określić przydatność gruntów dla budownictwa, jak również wskazać kategorię geotechniczną planowanych inwestycji – są one 3 i dotyczą różnych konstrukcji. Od tych najprostszych, po nietypowe i budowane w trudnych warunkach gruntowych.

Warto podkreślić, że opinia geotechniczna musi składać się z dwóch części:

  • opisowej – zawiera szczegółowe informacje na przykład na temat gruntu i poziomie wód gruntowych,
  • graficznej – w zależności do specyfiki inwestycji, składać się ona może z mapy terenu i mapy geologicznej, a także rysunków i profili geologiczno-inżynierskich.

Do powyższych wiadomości dojść mogą jeszcze informacje na temat wyników rozmaitych badań. Ich zakres oraz sposób przeprowadzania są zależne od rodzaju inwestycji, jak również od specyfiki terenu, na którym ma ona zostać zrealizowana.

Badania geotechniczne są kluczowe dla wyciągnięcia niezbędnych wniosków na temat budowy, czy dla opracowania ewentualnych zaleceń przekazywanych inwestorowi. Wszystko to sprawia, że za przygotowanie opinii powinni odpowiadać sprawdzeni, doświadczeni specjaliści.

Kto powinien sporządzić opinię geotechniczną?

 Oczywiście nie mogą być to przypadkowe osoby. Jak bowiem wskazują przepisy, do opracowania opinii potrzebne są uprawnienia geologiczne, przyznawane przez właściwe ministerstwo. Z tego właśnie powodu inwestor powinien ostrożnie dobierać partnerów. Na pewno warto korzystać z usług realizowanych przez firmy doświadczone, zatrudniające fachowców, którzy w przeszłości zajmowali się już opiniami geotechnicznymi.

Wynika to nie tylko z obowiązków nakładanych przez aktualne przepisy, ale też z wpływu, jaki omawiany dokument może mieć na całą inwestycję. Mowa tu zarówno o kwestiach finansowych, jak i o bezpieczeństwie. Ewentualne niedopatrzenia i uchybienia mogą skutkować wieloma groźnymi sytuacjami, a także koniecznością dokonania niezbędnych poprawek, które, co oczywiste, będą sporo kosztować.

Zanim więc podejmiesz decyzję o zatrudnieniu konkretnego podmiotu, który będzie odpowiedzialny za opinię geotechniczną, zwróć uwagę na kilka istotnych kwestii.

  • Podczas oceny gruntu kluczowy okazuje się sprzęt terenowy. Bez niego nie da się wykonać zaplanowanych działań. Sprawdź więc, czy interesująca Cię firma takowy posiada.
  •  To samo zresztą tyczy się laboratoriów, w których przeprowadzane będą badania. Na ich podstawie podejmowane będą ważne decyzje, dlatego nie może być tu mowy o żadnych brakach.
  •  Jeszcze raz należy podkreślić, że w przypadku opinii geotechnicznej ogromne znaczenie ma doświadczenie. Podczas analizowania rynku zwracaj więc uwagę na podmioty, które od dłuższego czasu zajmują się tego typu kwestiami.

 W podjęciu ostatecznej decyzji pomogą Ci oczywiście opinii innych klientów – inwestorów zlecających opracowanie opinii geotechnicznych. Przekazywane przez nich informacje stanowić będą potwierdzenie, że danej firmie warto zaufać. Dzięki temu zyskasz też pewność, że wszelkie przyszłe badania i analizy nie zostaną podważone. 

źródło: EkoMeritum outsourcing środowiskowy

Polecamy

Reklama