O przedawnieniu długów – dlaczego windykację trzeba rozpocząć jak najwcześniej?

Zaleganie z płatnościami przez kontrahentów i klientów nie jest rzadkością. W wielu przypadkach działanie jest celowe i dłużnicy nie zamierzają uregulować należności. Wierzyciele muszą pamiętać, że długi nie są ważne bezterminowo.

Przedawnienie długu – ile czasu mamy na odzyskanie należności?

Czas na odzyskiwanie należności nie jest nieograniczony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wierzyciel ma 6 lat na podjęcie kroków mających na celu ściągnięcie długu, a jeżeli zobowiązanie wynika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – 3 lata. Po upływie tego okresu, dług co prawda nie przestaje istnieć, ale wierzyciel traci prawne możliwości ubiegania się o jego spłatę. Złożenie wniosku do sądu w sprawie przedawnionego długu będzie skutkowało odrzuceniem go. Odzyskanie przedawnionego długu jest praktycznie niemożliwe, jeżeli dłużnik sam nie wykaże woli uregulowania zapłaty. Dlatego profesjonalnie działające firmy windykacyjne zazwyczaj nie podejmują się realizacji takich zleceń. Przedawnienie długu następuje z końcem roku, w którym minął ustawowy termin na ubieganie się spłatę należności. Dlatego w rzeczywistości czas przedawnienia będzie dłuższy o kilka miesięcy.

Jak przerwać bieg przedawnienia?

Wierzyciel w celu uniknięcia przedawnienia długu musi podjąć czynności zmierzające do odzyskania środków przed upływem ustawowo określonego terminu. Nie musi być to złożenie wniosku do sądu, wystarczy podjęcie mediacji np. za pośrednictwem firmy windykacyjnej. Bieg przedawnienia przerywa także uznanie roszczenia przez dłużnika. Podjęcie czynności związanych ze ściąganiem długów powoduje wydłużenie terminu ubiegania się o spłatę roszczeń.

Kiedy podjąć kroki w celu odzyskania należności?

Odzyskiwanie należności będzie skuteczniejsze, jeżeli działania zostaną podjęte niezwłocznie po stwierdzeniu uchylania się od zapłaty. Natychmiastowa reakcja ze strony wierzyciela działa także psychologicznie na kontrahentów. Bardzo ważne jest monitorowanie na bieżąco płatności i wprowadzenie systemu informowania o zaległościach poprzez ponaglenia np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jeżeli takie działania nie przynoszą skutków, a postawa dłużnika wskazuje, że nie zamierza dobrowolnie uregulować płatności, warto od razu podjąć działania windykacyjne. Dlaczego czas ma takie znacznie? Po pierwsze unika się przedawnienia długu, po drugie dłużnicy zazwyczaj posiadają zobowiązania u większej ilości kontrahentów. Im szybciej podjęte zostaną stosowne kroki tym większe szanse na to, że dłużnik będzie posiadał środki na spłatę zadłużenia.

Skuteczna windykacja – czy warto działać samodzielnie?

Ściąganie długów zaczyna się zazwyczaj od polubownych działań polegających na telefonicznych czy pisemnych ponagleniach do zapłaty. Natomiast jeżeli nie przyniosą one efektu, warto zastanowić się nad powierzeniem rozwiązania problemu profesjonalistom. Windykacja długu wymaga zdobycia wiedzy prawnej, przygotowywania dokumentów np. wniosku do sądu, a w przypadku wygranej wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Do działań windykacyjnych należy także zainicjowanie i nadzorowanie procesu komorniczego. Decydując się na samodzielne działania, trzeba liczyć się z koniecznością poświęcenia dużej ilości czasu, a także występowania przed sądem. Firma windykacyjna jest na bieżąco z obowiązującym stanem prawnym i orzecznictwem sądowym. Dlatego przeprowadzi cały proces szybciej i skuteczniej. Już na etapie mediacji dłużnik poważniej podejdzie do problemu, jeżeli wierzyciela będzie reprezentować firma windykacyjna.

Polecamy

Reklama