Jak zwiększyć efektywność sprężarki? Kilka wskazówek

Sprężone powietrze wykorzystywane jest w zakładach przemysłowych między innymi do chłodzenia oraz napędzania maszyn. W rozmaitych czynnościach technologicznych pełni także funkcję nośnika energii, elementu odpowiedzialnego za zasilanie bądź napęd. Dzięki jego efektywnemu wykorzystaniu proces produkcji przebiega sprawniej i ekonomiczniej.
Dzięki uwzględnieniu kilku kluczowych parametrów, efektywność sprężarki powietrza może się wyraźnie zwiększyć.

Regulacja sprężarki

Wydajność kompresora powietrza można regulować na kilka sposobów. Wszystkie przy tym umożliwiają obniżenie poziomu wydatków na energię elektryczną, zarazem nie wpływając na sprawność działania systemu. Najczęściej stosowanymi i zalecanymi metodami regulacji są:

  • upusty ciśnienia,
  • zamiany prędkości obrotowej,
  • zmiany położenia portu wylotowego (w przypadku sprężarki śrubowej bezolejowej).

Należy jednak pamiętać, że w celu zachowania efektywności działania, metody te muszą być dostosowane do konkretnego urządzenia i potrzeb zakładu. Należy się też do nich odpowiednio przygotować, między innymi poprzez:

  • obliczenie wartości ciśnienia dla sprężonego powietrza,
  • prawidłowe rozmieszczenie odbiorników sprężonego powietrza,
  • dobranie orurowania optymalnego dla danej instalacji i odpowiednie jego dopasowanie,
  • inwestycję w system mający na celu monitorowanie sieci i bieżące wykrywanie błędów.

Kontrola jakości

W uzyskaniu maksymalnej wydajności sprężarki powietrza pomocny jest system kontroli jego jakości. Dzięki niemu wszystkie uchybienia stają się możliwe do wychwycenia i skorygowania.
Szczególnie godne uwagi są systemy, które zapisują i porównują wyniki oraz parametry kilku sprężarek na raz. Jest to łatwy sposób na kontrolę zużycia energii elektrycznej oraz ewentualnych błędów i awarii, co wydatnie wpływa na efektywność urządzeń.

Istotnym czynnikiem są tutaj komponenty uzupełniające, których zakup wiąże się też z dodatkowymi kosztami – osuszaczy i separatorów. Pozwalają one poprawiać jakość sprężanego powietrza, co czyni je niezbędnymi szczególnie w przemyśle spożywczym, gdzie typowym urządzeniem jest sprężarka śrubowa bezolejowa. Przydatne jest także ustalenie różnic między wytwarzanym przez sprężone powietrze ciśnieniem roboczym a maksymalnym, w celu obliczenia jego wartości. Należy to wziąć pod uwagę również przy wyborze zbiornika – jego wielkość i rodzaj muszą być odpowiednio dobrane w zależności od planowanego wykorzystania sprężarki.

Rozmieszczenie elementów instalacji

Wydajność sprężarki powietrza zależy od prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów systemu. W jego skład wchodzą urządzenia wytwarzające, uzdatniające, dystrybuujące i magazynujące powietrze. Muszą być one prawidłowo rozmieszczone, by umożliwić:

  • dobrą wentylację pomieszczenia, w którym pracuje sprężarka,
  • dopasowanie orurowania w sposób optymalny dla instalacji – od odpowiednio dobranej średnicy i rozmieszczenia rur zależy obniżanie strat ciśnienia i wydajność sprzętu.

Optymalizacja efektywności kompresora powietrza, w tym zarówno sprężarki śrubowej bezolejowej, jak i innych rodzajów, zależy przede wszystkim od odpowiedniego doboru sprzętu do potrzeb danego zakładu oraz bieżącej kontroli jakości sprężonego powietrza. Efektywna praca oznacza jednak korzystny wpływ na zyski, co czyni powyższe działania niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania zakładu.