Coraz więcej osób w Polsce cierpi z powodu wad postawy. Czy warto podjąć studia na fizjoterapii?

Problem z wadami postawy najczęściej ma swoje podłoże już w dzieciństwie, kiedy kształtuje się układ kostny człowieka. Całe dnie spędzane przy komputerze w nienaturalnie wymuszonej pozycji, brak ruchu, ciężkie torby szkolne, zbyt szybki skok wzrostu, nadwaga – wszystkie te czynniki mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian postawy.

Szacuje się, że nawet 80% polskich dzieci w wieku szkolnym cierpi na różnego rodzaju wady postawy i skrzywienia kręgosłupa, które z wiekiem skutkują przykrymi dolegliwościami: wywołują  ból, dyskomfort, mogą doprowadzić do zwyrodnienia stawów czy dysfunkcji układu nerwowego i krążeniowego. Specjaliści biją na alarm.

Fizjoterapia daje pewność zatrudnienia

Zarówno te nabyte, jak i wrodzone wady postawy nie tylko można, ale nawet trzeba korygować, przeciwdziałając postępowi schorzeń. Coroczne badania zawodów deficytowych pokazują, że w Polsce wciąż brakuje fizjoterapeutów. Aby zapewnić sobie pewność zatrudnienia, warto rozważyć podjęcie studiów przygotowujących do wykonywania tego zawodu. Studenci fizjoterapii zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do poprawienia komfortu życia osób borykających się nie tylko z wadami postawy, ale także osób z niepełnosprawnościami lub takich, które utraciły sprawność ruchową w wyniku urazu spowodowanego na przykład wypadkiem.

Specyfika studiów rehabilitanta i fizjoterapeuty

Studia na kierunku fizjoterapia oferowane są w trybie nauki dziennej i zaocznej zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Zakres wiedzy zdobywanej na wykładach i zajęciach praktycznych pozwala na uzyskanie specjalizacji i przygotowuje do wykonywania zawodu natychmiast po otrzymaniu dyplomu. Nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy przedstawiciele różnych placówek sami zgłaszają się do biura karier prowadzonego przez daną uczelnię w poszukiwaniu absolwentów, których będą mogli zatrudnić. Osoba, która zamierza realizować się w tej specjalizacji, powinna być zmotywowana i ukierunkowana na zagadnienia związane z naukami medycznymi, naukami o zdrowiu jak i o kulturze fizycznej. Powinna wykazywać się ponadto dużą dozą empatii, ponieważ będzie motywowała pacjentów do ciężkiej, często bolesnej pracy nad sobą. Musi lubić pomagać innym.

Praca przyszłości dla silnych i empatycznych

Absolwenci fizjoterapii zyskują szerokie możliwości zawodowe. Posiadając wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną popartą licznymi godzinami odbytych praktyk – mogą liczyć na zatrudnienie w wielu placówkach o zróżnicowanym charakterze.:

  • ośrodki sportowe i salony fitness,
  • publiczne i niepubliczne placówki medyczne,
  • sanatoria i ośrodki wypoczynkowe,
  • hospicja,
  • gabinety masażu i SPA,
  • szpitale kliniczne,
  • ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży,
  • zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
  • jednostki badawcze.

Zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów stwarza również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czy warto? Studia na kierunku fizjoterapia są wymagające, ale pozwalają na zdobycie wysokich kwalifikacji. Mając na uwadze publikowane dane i statystyki dotyczące wad postawy i problemów zdrowotnych, które są z nimi związane, a także uwzględniając braki kadrowe – przyszli fizjoterapeuci mogą być spokojni o zatrudnienie.

Polecamy

Reklama