Czy obsługa pojazdów HDS wymaga specjalnych uprawnień?

Co to jest pojazd HDS?

HDS to nic innego jak hydrauliczny dźwig samochodowy. Inaczej mówiąc to pojazd z zamontowanym na nim żurawiem, czyli hydraulicznym dźwigiem. Taki żuraw umożliwia samodzielność podczas załadunku i rozładunku. Jego nośność opiewa na kilka ton.

Zamontowany żuraw podlega tzw. dozorowi technicznemu. Aby dokonać zgłoszenia nowego urządzenia do dozoru technicznego, należy dokonać zgłoszenia w formie pisemnego wniosku, skierowanego do odpowiedniego terenowo Urzędu Dozoru Technicznego. Do wniosku dołączamy dwa komplety dokumentów rejestracyjnych w języku polskim do dwóch maszyn (samochód i dźwig). Zgodność wniosku odnosi się do wytycznych odpowiednich rozporządzeń. Po udzieleniu weryfikacji przez Urząd Dozoru Technicznego umawiamy z tymże miejsce i czas przeprowadzenia badań technicznych. Podawana jest też informacja zawierająca wymagania odnośnie przygotowania urządzenia do inspekcji.

Pozytywny wynik inspekcji

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i badaniem urządzenia inspektor UDT wystawia protokół badania i wydaję decyzje na temat eksploatowania. Użytkownik otrzymuje książkę rewizji, a także rachunek za inspekcję drogą pocztową. Urządzenie rejestrowane jest od tej pory w terenowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Podobnie ma się sprawa z zarejestrowaniem urządzeń używanych wcześniej. Z tą różnicą, że przy zmianie właściciela składa się jedynie kserokopie ostatniego protokołu i ostatniej decyzji do UDT.

Transport HDS

Używanie HDS jest zależne od potrzeb. Wiadomo, że udźwig (16 ton maks.) wykorzystywany jest na wszelkiego rodzaju sposoby. Służy głównie do przewożenia ciężkich elementów. Możliwe jest załadowywanie towarów i ich rozładunek na wszelkiego rodzaju inne pojazdy i w inne miejsca. Jest zarówno wykorzystywany przez fachowców oraz różne osoby prywatnie i cieszy się dużą popularnością jako samochód transportowy.

Dźwig i wymagania operatora i kierowcy

Dźwig ma możliwość obracania się, co znacząco ułatwia wszelkiego rodzaju prace, tj. rozładunek i załadunek. Aby nim się posługiwać i prowadzić taką „maszynę” trzeba:

  • być przede wszystkim pełnoletnim ( doświadczenie nie ma wpływu ).
  • mieć aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do prowadzenia pojazdu kategorii Hydraulicznego Dźwigu Samochodowego.
  • posiadać egzamin państwowy i ukończyć kurs jazdy tego typu pojazdami (prowadzenie nie należy do najłatwiejszych).

Kurs

Na kursie kandydat zapoznaje się z wiedzą i realizuję praktykę z zakresu:

  • obsługi żurawia
  • budowy żurawia
  • zasady eksploatacji żurawia
  • obowiązków operatorów żurawia
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • sposobów postępowania podczas awarii lub wypadku.

Po zdanym kursie i egzaminie Urząd Dozoru Technicznego wystawia bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne przyszłemu operatorowi HDS. Uprawnia ono do obsługi HDS w kraju, jak i zagranicą.

Źródło: Akademia-Efect.pl – Kurs na HDS

Polecamy

Reklama