Uzależnienie – czym jest i jak z nim walczyć?

Początki dramatu bywają skromne. Ot pierwszy, niewinnie zapalony papieros, pierwszy kieliszek wódki, pierwsza wygrana loteria. Odkrywa człowiek w tym pewną przyjemność. Nie widząc w tym niczego zdrożnego powoli, acz nieubłaganie dochodzi do granicy. Nawet nie zauważa, kiedy staje się niewolnikiem papierosów, alkoholu lub narkotyków. Jeśli będzie miał dość odwagi cywilnej, to przyzna się przed samym sobą do problemu i zacznie się leczyć. Jak będzie wyglądać jego walka z nałogiem?

Uzależnienie – czym jest?

Uzależnienie pojawia się, wtedy kiedy przyjmowanie danej substancji lub pewne praktyki stają się koniecznością, wręcz przymusem. Człowiek uzależniony utożsamia swój dobrostan, optymalnie dobre samopoczucie od przyjmowania alkoholu, środków psychoaktywnych, leków, substancji zawartych w papierosach. Psychofizyczne przywiązanie się do wymienionych środków chemicznych sklasyfikowano jako uzależnienie fizjologiczne. Odstawienie szkodliwych substancji powoduje wystąpienia odczuwalnych fizycznie objawów nazywanych roboczo zespołem abstynenckim.

Inną kategorią nałogu jest uzależnienie psychiczne. Polega ono na silnej potrzebie wykonywania danych czynności przynoszących przyjemność. Może to być hazard lub uzależnienie od gier komputerowych. W przypadku tej kategorii nałogu leczenie jest prostsze, ponieważ nie powoduje reakcji organizmu na odstawienie. Ostatnim rodzajem uzależnienia jest uzależnienie socjologiczne. Opiera się ono na silnym przywiązywaniu do mody z chęcią zyskania społecznej akceptacji. Może ono przybierać formę dwóch pierwszych kategorii. Osoba uzależniona z chęcią przypodobania się określonej grupie może zażywać środki psychoaktywne. Może też zwyczajnie uzależnić się od aktywności w mediach społecznościowych.

Uzależnienie – ludzki dramat

Niezależnie od źródła, uzależnienie wiąże się z cierpieniem osoby chorej, jak i bliskich mu osób. Każde uzależnienie przybiera formę patologiczną, w której osoba odczuwająca silną potrzebę uciekania się do używek lub praktykowanych swoich nawyków zaniedbuje praktycznie każdą sferę życia. Przychodzi pod wpływem alkoholu do pracy albo popada w spiralę ciężkich do spłacenia długów, uczestnicząc w grach hazardowych. Liczą się tylko te nawyki bądź substancje, które przynoszą ulgę i pozwalają dalej jakoś funkcjonować. W efekcie cały poukładany świat osoby uzależnionej wali się jak domek z kart. Nałogowiec z czasem traci pracę, środki do życia, rodzinę, przyjaciół. Popada w długi w bankach, u znajomych, u krewnych. Niewiele osób chce mieć z nim coś do czynienia.

W skrajnych przypadkach uzależnienie może skończyć się ciężką depresją, zdruzgotanym życiem, samotnością, chorobą, a nawet śmiercią. Ważne jest, aby będąc osobą bliską człowieka uzależnionego, spróbować zrozumieć mechanizm, którym kieruje się uzależnienie. Można się wyleczyć z nałogu. Dobrym sposobem jest terapia uzależnień. Warszawa jako miasto stołeczne ma parę dobrych placówek, w których ze zrozumieniem i na podstawie aktualnego stanu wiedzy, pomaga się pacjentom. Oczywiście takich miejsc jest w skali kraju mnóstwo. Leczenie osoby uzależnionej zależy niestety od niej samej. Bez chęci dostrzeżenia problemu, odwagi i determinacji w dążeniu do wyjścia z nałogu, żadne terapie nie pomogą.

Jak walczyć z uzależnieniami?

W przypadku każdego niemal uzależnienia potrzebna jest specjalistyczna opieka lekarska połączona z determinacją osoby uzależnionej i chęcią wyjścia z nałogu. Tak naprawdę walka z uzależnieniem zaczyna się w umyśle człowieka. Wymaga zmiany nawyków, odstawienia używek i odcięcia od środowiska, które nie stroniło od nich. To niezwykle trudne zadanie, ale można mu podołać. Silne uzależnienia zaleca się leczyć w centrach terapii uzależnień. Można skorzystać z pomocy prywatnie bądź przez kasę chorych.

Leczenie takiego człowieka przebiega dwutorowo. Pacjent takiej placówki leczony jest farmakologicznie w przypadku, gdy jego przypadłość tego wymaga. Mowa tu o alkoholikach i ludzi uzależnionych od narkotyków. Są oni silnie uzależnieni od substancji chemicznych, a więc w takiej placówce następuje stopniowa detoksykacja. Równolegle szukająca pomocy w takiej placówce osoba poddawana jest psychoterapii połączonej z edukacją dotyczącą sposobów radzenia sobie ze stresem, koniecznością wypracowania sobie nowych nawyków i tak dalej. Proces wychodzenia z nałogu jest długotrwały i nie zawsze gwarantuje sukces. Wiele zależy od silnej woli uzależnionego.

Wsparciem w procesie leczenia są terapie grupowe czy działanie w ramach dedykowanych klubów, np. AA. Kontakt z osobami, które również borykają się lub borykały z tym samym problemem działa na ludzi uzależnionych dużo lepiej. Towarzystwo to zastępuje dawne środowisko, z którym zrywa człowiek pragnący wyjść z nałogu.

Podsumowanie

Uzależnienie jest stanem, w którym osiągnięcie przyjemności staje się fizjologiczną i psychiczną koniecznością. Klasyfikuje się je na trzy główne grupy. Są to kolejne uzależnienie od szkodliwych substancji (fizjologiczne), destrukcyjnych nawyków (psychiczne) i od akceptacji grupy (socjologiczne). Nałóg przyczynia się do problemów w każdej sferze ludzkiego życia. Walka z nałogiem zaczyna się na poziomie świadomości osoby uzależnionej. Jeśli dostrzega problem, ma chęci wyjścia z niego, to kolejnym krokiem jest zapis na terapię uzależnień. Wiele placówek świadczy kompleksową pomoc na poziomie leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego.

 

 

Polecamy

Reklama