E-sprawozdania finansowe – jaki był cel ich wprowadzenia?

E-sprawozdania finansowe weszły w życie z dniem 1 października 2018 roku i zobowiązują one podmioty prowadzące księgi rachunkowe do składania takiej formy sprawozdań. Podstawa prawna takiego zobowiązania to ustawa z dnia 26 stycznia 2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, do której warto zajrzeć, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, którą obejmuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od października 2018 roku bowiem roczne sprawozdania finansowe i dokumenty scharakteryzowane w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości muszą być przygotowywane w formie logicznej i formacie cyfrowym, które będą następnie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w domenie i na stronie internetowej urzędu, który zajmuje się, obsługą odpowiedniego dla danej kategorii finansów publicznych, ministra. Celem tej zmiany jest transparentność i wolny dostęp internetowy dla wszystkich obywateli zainteresowanych określonymi rozliczeniami finansowymi.

Kto jest zobligowany w Polsce do składania e-sprawozdań finansowych?

Regulacje prawne precyzują dwie kategorie podmiotów zobowiązanych ustawowo do składania e-sprawozdań finansowych. Pierwsza ich grupa to jednostki, które figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie przygotowują sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Ta grupa podmiotów przesyła obecnie e-sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez narzędzia systemu zdalnego przygotowanego w tym celu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Drugą grupą podmiotów zobowiązanych do składania e-sprawozdań finansowych są podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych, posiadający już obowiązek przygotowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. W ich przypadku e-sprawozdania finansowe wysyłane są do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznie.

Najwięcej kłopotów z przygotowaniem się do złożenia e-sprawozdań zgłaszają podatnicy zobowiązani prawnie do płacenia podatku od osób fizycznych, gdyż często prowadzili oni dotychczas księgi rachunkowe samodzielnie, wypełniając je w wersjach papierowych. Zmiana na e-sprawozdania wymaga od nich nauczenia się samodzielnej obsługi elektronicznych formularzy, co – jak zawsze w przypadku takiej regulacji – budzi wiele obaw.

E-sprawozdania finansowe – sprawdź zmiany w systemie elektronicznym 

Obowiązek składania e-sprawozdań finansowych i jego nowe uwarunkowania prawne spowodowały szereg zmian formalno-prawnych w elektronicznych systemach rozliczeń. Trzeba je każdorazowo sprawdzać, przygotowując własne rozliczenia finansowe, gdyż zmianie uległy również podstawowe definicje zestawień księgowych, które należy brać pod uwagę w przygotowywanych sprawozdaniach. Definicje utworzono, posługując się nie tylko odpowiednią ustawą o rachunkowości, ale także dopasowując je do nowych komórek elektronicznych, aktualnych formularzy sprawozdań finansowych. W praktyce oznacza to, że po rzetelnym zapoznaniu się z formularzami w e-sprawozdaniu finansowym z jego wypełnieniem nie będzie żadnych trudności. I taki właśnie cel: uproszczenie i przyspieszenie procesu przygotowywania rozliczeń w formie e-sprawozdań finansowych, przyświecał wprowadzonej w 2018 roku zmianie dotyczącej tego rodzaju sprawozdawczości finansowej.

Inspirowane: Mddp-outsourcing.pl – firma outsourcingowa Warszawa