W Polsce powstaje coraz więcej przedszkoli dla dzieci obcojęzycznych

Edukacja dzieci na terenie Polski jest obowiązkowa. Od 6 roku życia dziecko musi uczęszczać do placówki przedszkolnej niezależnie od tego, czy jest ono obywatelem Polski, czy tylko przebywa na terenie kraju. W ostatnich latach zaobserwowano znaczący wzrost imigracji do Polski, co zostało dostrzeżone także przez właścicieli przedszkoli. Chcąc złożyć atrakcyjną ofertę dedykowaną dzieciom spoza Polski powstaje coraz więcej przedszkoli dla obcokrajowców.

Przedszkola dla dzieci z innych krajów – dlaczego są potrzebne?

Dzieciom zza granicy ciężej zaklimatyzować się w przedszkolu pełnym dzieci mówiących w innym języku, by móc z nimi swobodnie zawierać kontakty i wpasować się w otoczenie. Problem leży także u podłoża stricte językowego, gdyż dzieciom tym nie przysługuje otrzymywanie darmowych lekcji języka polskiego. Są one dodatkowo płatne, zaś w placówkach często brakuje tłumaczy, którzy ułatwiliby komunikowanie się. Te bariery przyczyniły się do powstania przedszkoli w pełni dostosowanych dla dzieci obcokrajowców, które będą w nich mogły nie tylko uczyć się języka polskiego, ale i swobodnie posługiwać się językiem ojczystym.

Idea przedszkoli dla dzieci z innych krajów

Międzynarodowe przedszkola powstają zwykle tylko w dużych miastach jak Warszawa. Placówki te respektują odmienność dzieci wywodzących się z wielu kultur i prowadzą nauczanie zgodne z etyką i religią, którą wyznają dzieci. Przedszkola kładą nacisk na integrację i bycie ponad podziałami, szczególnie tymi, które wynikają z odmienności językowych i etycznych. Nadrzędnym celem jest powszechna tolerancja, która wsparta indywidualnym podejściem stwarza korzystne warunki dla rozwoju intelektualnego dziecka. Szczególnie ceni się fakt, że mimo zindywidualizowanego podejścia tak wielką wagę przykłada się do integracji i budowania wspólnoty.

Program nauczania dla dzieci z innych krajów

Dzieci te objęte są programem nauczania, który na poziomie maksymalnie dostosowanym do wieku dzieci pozwoli im w optymalny sposób się rozwijać. Zajęcia prowadzone są w języku ojczystym dziecka, a dodatkowo może ono uczyć się języka polskiego. Program nauczania nie odbiega od tego, którym objęte są dzieci ze polskich przedszkoli, tak, by wszystkie dzieci kształciły i rozwijały się na podobnym poziomie poprzez naukę i poznawanie oraz zabawę i integrację.

Przedszkola dla obcokrajowców to propozycja dla rodziców, którzy pragną by placówka opiekuńcza była przede wszystkim miejscem, w którym różnice kulturowe nie stanowią barier. Dzieci mogą wówczas rozwijać się bezstresowo i nie odczuwają różnicy, jaka dzieli ich od rówieśników z innych krajów. W przedszkolach dla obcokrajowców dzieci nie tylko mogą oswajać się z innością, ale także tę inność poznawać. Tolerancja to wciąż dla sporej części społeczeństwa słowo mało znane, a tego typu wychowanie jest lekiem, by przełamać pewne stereotypy i udowodnić, że więzi między ludźmi są niezależne wobec barier, które budują różnice etyczne czy językowe.

źródło: thamesbritishschool.pl – international kindergarten Warsaw