Jak podnieść wydajność ekonomiczną systemu sprężonego powietrza?

Badania jednoznacznie pokazują, że zdecydowana większość przedsiębiorstw w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje sprężone powietrze, co nie powinno dziwić w kontekście kilku bezsprzecznych zalet tego rodzaju medium roboczego. Przenoszenie energii np. w celu napędu maszyn jest prostsze, czystsze oraz bardziej elastyczne niż konwencjonalne rozwiązania.

Zakłady przemysłowe wykorzystujące sprężone powietrze powinny nieustannie monitorować energochłonność instalacji, ponieważ jej wysoki poziom może negatywnie wpływać na rentowność poszczególnych systemów technologicznych.

Konwencjonalne kompresory cechują się relatywnie wysokim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do wielkości wytwarzanego sprężonego powietrza, dlatego należy dokładać wszelkich starań do tego, aby je ograniczyć. Na szczęście, współcześni producenci projektują instalacje posiadające szereg udoskonaleń redukujących energochłonność.

  • Rodzaj napędu

Najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia zużycia energii jest napęd, w którym energia mechaniczna przekazywana jest w sposób bezpośredni. Rozwiązanie to nie wykorzystuje przekładni zębatych czy innych elementów pośredniczących.

  • Sprawność energetyczna

Maszyny elektryczne opisywane są m.in. poprzez sprawność energetyczną określaną jako stosunek wielkości energii otrzymanej do energii dostarczonej [%]. Efektywność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. jakości wykorzystanych materiałów, szczelności konstrukcji itp.

  • Płynna regulacja prędkości obrotowej

Jedną z największych innowacji w obszarze kompresorów przemysłowych to płynna regulacja wydajności poprzez zmianę prędkości obrotowej. Wykorzystanie specjalistycznego falownika pozwala na sterowanie pracą kompresora na podstawie zmieniającego się zapotrzebowania na sprężone powietrze. W ten sposób zakład pozbywa się marnotrawstwa czynnika roboczego, co przekłada się na wzrost wydajności ekonomicznej.

  • Eksploatacja instalacji sprężonego powietrza – ograniczanie energochłonności

Powyższe metody dotyczą przede wszystkim inwestorów stojących przed zakupem nowej instalacji. Należy jednak pamiętać, że istnieje także szereg pomysłów redukowania zużycia energii  już w trakcie czynnej eksploatacji.

Eksperci jednoznacznie wskazują na to, że nieszczelności stanowią największy problem w kontekście efektywności. Dane z 2000 roku wskazują, że nawet 80% przedsiębiorstw boryka się z nieszczelnościami. Średni poziom wycieków sprężonego powietrza tymi drogami wynosi ok. 30%. Oznacza to, że moglibyśmy zużywać o ok. 1/3 mniej energii przy tej samej wielkości dostarczanego powietrza. Straty na poziomie kilkuset m3/h przekładają się na marnotrawstwo tysięcy złotych w skali roku. Jeżeli mamy świadomość istniejących nieszczelności, natychmiast powinniśmy przystąpić do ich zlokalizowania, a następnie usunięcia. Warto skorzystać z wyspecjalizowanej firmy (audyt), ale niektóre z nich możemy samodzielnie zlokalizować, ponieważ są słyszalne. Wykorzystanie dobrego układu mikrofonowo – słuchawkowego ustawionego na odpowiednią częstotliwość (ultradźwięki) pozwoli nam znaleźć mniejsze wycieki powietrza.

Ile możemy zaoszczędzić?

Straty na poziomie 30% zdarzają się powszechnie. Jeżeli nasza instalacja sprężonego powietrza charakteryzuje się mocą na poziomie 100 kW i jest w pełni wykorzystywana, oznacza to, że w przeciągu godziny przedsiębiorstwo ponosi straty na poziomie ok. 30 kilowatogodzin. Przy założeniu, że 1kWh kosztuje 0,50 zł, w ciągu 8-godzinnej zmiany firma traci 120 zł! Nie powinniśmy lekceważyć tego problemu, ponieważ praktyka pokazuje, że nakład finansowy na pomiary i usunięcie nieszczelności zwraca się nawet po kilku miesiącach.

Efektywność sprężarki uzależniona jest także od codziennej obsługi. Dbanie o realizację wszystkich potrzebnych czynności konserwacyjnych oraz serwisowych pozytywnie wpływa na poziom zużycia energii elektrycznej. W tym kontekście należy postępować zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta, a w szczególności jego serwisantów.

Źródło: Almig – sprężarki powietrza

Polecamy

Reklama