Powody pękania ścian w nowym domu – skorzystaj z usług rzeczoznawcy budowlanego

Nowy dom powinien być absolutnie wolny od wad i usterek. Wykonanie zgodnie z projektem i zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów, zgodnych ze wszelkimi normami, gwarantuje spokój oraz pewność jakości. Jednak nie zawsze wszystko jest tak idealnie jak powinno. Największą zmorą lokatorów są pękające ściany w nowym domu. Czym jest to spowodowane i jak można z tym walczyć?

Do kogo po pomoc, gdy pękają ściany w nowym domu

Rzeczoznawca budowlany jest osobą, do której z pewnością możemy zwrócić się o pomoc w sytuacji, gdy ściany w naszym nowym domu zaczynają pękać. Jest to sytuacja wyjątkowo trudna i niepokojąca, ponieważ może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Jeśli do tego ściany pękają w nowym domu, wydaje się to szczególnie zagadkowe. Rzeczoznawca budowlany wykonuje oględziny budynku, sprawdza rodzaj i wytrzymałość materiałów wykorzystanych do budowy, a następnie dokonuje niezbędnych obliczeń, aby poznać źródło, przyczynę, a także przewidzieć konsekwencję pękania ścian. Bywa, że pękające ściany to jedynie niewłaściwie nałożony tynk, który powoduje tylko dyskomfort estetyczny. Jednak bywa również tak, że przyczyny pękania ścian leżą znacznie głębiej, w konstrukcji budynku. Jeżeli natomiast uszkodzeniu uległa konstrukcja domu, to może to stanowić zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest zbadanie, czy pękające ściany są przesłanką do opuszczenia domu. Warto wspomnieć, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Na przyczyny i konsekwencje pękających ścian składa się tak wiele czynników, że nie mogą być one generalizowane. Rzeczoznawca budowlany bierze pod uwagę nie tylko rodzaj wykorzystanych do budowy materiałów i jakość wykonania, ale również wiek budynku, a nawet podłoże, na jakim budynek został wzniesiony. Oprócz zbadania przyczyn pękania ścian w nowym domu rzeczoznawca przedstawia właścicielowi budynku również propozycję sposobu usunięcia problemu, a także ewentualne konsekwencje zlekceważenia go.

Powody pękania ścian w nowym domu

Jak już wspomnieliśmy, powodów pękania ścian w nowym domu może być kilka. Te najmniej groźne wiążą się z niedbale wykonanymi pracami wykończeniowymi. Nie stanowią one zupełnie żadnego zagrożenia, jedyny problem to nieestetyczny wygląd. Znacznie gorzej, gdy przyczyny sięgają głębiej, do konstrukcji budynku. W niektórych rejonach Polski częstym powodem pękania ścian, nawet w nowych budynkach, są szkody górnicze, czyli przyczyna leży w podłożu, na jakim dom postawiono. Może się również zdarzyć, że na przykład powódź czy inne przyczyny natury środowiskowej wywołują obsuwanie się fundamentów, w konsekwencji czego ściany domu pękają. Dodatkowo częstym powodem pękania ścian są również nierzetelnie wykonane prace budowlane. Wykorzystanie materiałów tańszych, niezgodnych z projektem może skutkować uszkodzeniem budynku, które zagraża jego mieszkańcom. Niezależnie jednak od przyczyn w sytuacji gdy w nowym domu pękają ściany, warto zgłosić się do rzeczoznawcy budowlanego, by pomógł on nam rozwiązać problem.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne