Urządzenia transportu bliskiego przechodzą kontrole w odpowiednich jednostkach. Głównie w UDT, WDT oraz TDT. Kto może przeprowadzać badania i w jaki sposób wyglądają procedury?

Krótka charakterystyka urzędów odpowiedzialnych za dozór techniczny w Polsce

Dozorowi technicznemu podlegają standardowo urządzenia transportu bliskiego, ale również sprzęt przeznaczony do odzysku par paliwa, ciśnieniowy oraz bezciśnieniowy. Eksploatacja narzędzia bez aktualnej dokumentacji grozi dużymi karami dla przedsiębiorcy, ale również zwiększa ryzyko wypadków. Wszystkie formalności związane z dozorem dopełnia się przez portal eUDT lub po kontakcie z wybraną jednostką. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza inspekcję dla dźwigów budowlanych, suwnic, urządzeń przydatnych w przemieszczaniu osób, żurawi. Natomiast TDT, czyli Transportowy Dozór Techniczny zajmuje się pojazdami szynowymi, wyciągami narciarskimi, wiąże się bardziej z prawidłowym przeładunkiem w portach. WDT z kolei wspiera jednostki organizacyjne podległe MON, ale uczestniczy też w specjalistycznych projektach, chociażby związanych z właściwym przewozem towarów niebezpiecznych. UDT, WDT, TDT współpracują ze sobą i udzielają niezbędnych informacji dla właścicieli sprzętu, czy operatorów.

Dozór techniczny kluczowy dla bezpieczeństwa i do planowania konserwacji

Modernizacja urządzenia odbywa się na podstawie dokumentacji wydanej przez odpowiedni urząd i wyłącznie przez uprawnionych do tego specjalistów. Po każdej zmianie technicznej przedsiębiorca musi przygotować się na ponowny kontakt z inspektorem, z reguły doraźny umożliwiający wydanie szybciej decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji. Osoba odpowiedzialna za remont podpisuje się w dokumentacji, a zatem przejmuje dużą odpowiedzialność za zgodność techniczną. UDT pomaga w wyszukiwaniu zakładów dysponujących odpowiednimi umiejętnościami według regionu. Napraw dokonuje się w terminach wymaganych po inspekcji. Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje nie tylko do konserwacji urządzeń, ale również do ich bieżącej obsługi. Stanowi zatem punkt centralny dla rozwoju operatorów i wszystkich osób pragnących poszerzyć kwalifikacje.

Dozór techniczny to tylko jeden z obszarów rozwoju

Inspekcje dotyczą też sprzętu używanego, chociażby wózków widłowych z rynku wtórnego. Cele urzędów wiążą się z maksymalizacją bezpieczeństwa publicznego i przemysłowego. Dozór techniczny to tylko jeden z obszarów funkcjonowania UDT. Inne to programy certyfikacji, wykonywanie badań laboratoryjnych, wzorcowanie i organizacja szkoleń. UDT uczestniczy w rozwoju elektromobilności oraz innowacji w branży Odnawialnych Źródeł Energii.

Urzędy odpowiedzialne za dozór techniczny informują o niezbędnych czynnościach i udostępniają szereg gotowych formularzy. W przypadku wykorzystania urządzeń transportu bliskiego, czy bardziej zaawansowanych technologii warto przygotować się na cykliczny kontakt z inspektorami i uprawnionymi zakładami najczęściej dostępnymi w wielu lokalizacjach na terenie kraju.

inspiracja: lubritech.com.pl – spawanie UDT

Polecamy

Reklama