Skaning laserowy – kiedy trzeba skorzystać z takiej usługi geodety?

Tradycyjne metody pomiarów geodezyjnych, choć z pewnością sprawdzone i skuteczne, nie zawsze pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji o wybranych obiektach. W pracach geodezyjnych coraz częściej stosowany jest skaning laserowy, który pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów nawet najbardziej złożonych obiektów.

Jak działa skaning laserowy?

Technika skaningu laserowego wykorzystuje światło lasera do pozyskiwania danych geoprzestrzennych. Do pomiarów używa się laserów 3D, które podczas jednego badania pozyskują miliony punktów 3D. W efekcie można uzyskać obraz obiektu w różnych rzutach, a także inne parametry, niemożliwe do uzyskania za pomocą tradycyjnych metod geodezyjnych. Informacje dostarczane przez laser można następnie poddać analizie w specjalistycznym oprogramowaniu. A co za tym idzie – wszystkie prace geodezyjne przebiegają szybciej, sprawniej i bez zbędnych opóźnień.

Zalety stosowania skaningu laserowego

W porównaniu do pomiarów, jakie uzyskuje się przy użyciu klasycznych instrumentów geodezyjnych, skaning laserowy jest o wiele bardziej dokładny i efektywny. Wszystkie dane pozyskiwane są w sposób automatyczny, bez udziału operatora – minimalizuje to błędy popełniane przez geodetę podczas pomiarów. Dużą zaletą skaningu laserowego jest również praca w różnych warunkach oświetleniowych, a nawet w ciemności. Zmiany oświetlenia nie mają wpływu na wynik badania. Obiekty można mierzyć ze wszystkich stron, także tych, które są trudno dostępne i nie ma możliwości wykonania pomiarów za pomocą tradycyjnych metod.

Kiedy warto korzystać ze skaningu laserowego?

Technologia skaningu laserowego ma ogromne zastosowanie w geodezji. Jest coraz powszechniej stosowana podczas budowy oraz przebudowy takich obiektów, jak linie kolejowe, wiadukty, drogi, mosty czy estakady, a także przy monitoringu prac budowlanych. Możliwy jest również pomiar rzeźby tereny oraz obiektów, które znajdują się pod ziemią: jaskiń, wyrobisk czy chodników w kopalniach. Skaning laserowy często stosowany jest przy inwentaryzacji obiektów, pomiarze ich kubatury oraz powierzchni użytkowej. Szybko dostarcza informacji nawet o tych miejscach, które są trudno dostępne dla standardowych metod pomiarowych.

Zalety skaningu laserowego są używane również w pracach archeologicznych oraz przy konserwacji zabytków. Dzięki informacjom uzyskanym przy pomocy lasera można stworzyć kompletny model 3D każdego obiektu, z uwzględnieniem miejsc trudno dostępnych, skomplikowanych architektonicznie lub niebezpiecznych ze względu na ryzyko zawalenia. Model 3D, dostarczany przez skaning laserowy, pozwala na szczegółowe zaplanowanie prac konserwatorskich i znacznie skraca czas, jaki trzeba poświęcić na renowację obiektu.