Dlaczego warto posłać dziecko do szkoły dwujęzycznej?

Jeszcze do niedawna szkoły dwujęzyczne w Polsce były bardzo rzadkim zjawiskiem. Ich miejsce niejako wypełniały klasy profilowane z rozszerzonym językiem obcym. W rzeczywistości jednak obie te kwestie mocno się od siebie różnią, a żadna, nawet najlepsza klasa z profilem językowym nie zagwarantuje podobnych efektów co szkoła dwujęzyczna.

Od przedszkola do liceum

Szkoły dwujęzyczne rozpoczynają kształcenie od przedszkola aż po liceum. Wczesne rozpoczęcie nauki w systemie dwujęzycznym ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia biegłości językowej. Wynika to z tego, że o ile kilkulatki potrafią ze zrozumieniem czytać proste teksty w obu językach, to dopiero w szóstej klasie można mówić o świadomym dzieleniu obu tych języków. Dzieleniu jedynie w świadomości dzieci, które dostrzegają wyraźną różnicę w ich używaniu.

Wczesne rozpoczęcie edukacji w tym systemie ma znaczenie również z innego powodu: szkoła dwujęzyczna w pełni realizuje podstawę programową polskiego szkolnictwa, ale dodatkowo przygotowuje do systemu szkolnictwa państwa, w którym urzędowo używa się drugiego nauczanego języka. Oznacza to, że na każdym etapie nauki możliwa jest zmiana szkoły z dwujęzycznej na angielską, niemiecką, francuską czy inną. Dla rodziców planujących emigrację podobne przygotowanie dziecka ma ogromne znaczenie. Zapewnia komfort, brak konieczności nadrabiania ewentualnych braków, a także ułatwienie wszelkich formalności związanych z przepisaniem dziecka do innej szkoły.

Rozwiązanie nie tylko dla małżeństw mieszanych

Niejako utarło się przekonanie, że szkoły dwujęzyczne dedykowane są dzieciom z rodzin mieszanych. Wynika to przede wszystkim z większej potrzeby takich dzieci do nauki w systemie dwujęzycznym. Szkoły takie rzeczywiście powielają model rodziny, w której rodzice porozumiewają się w innych językach: nauczyciele polscy mówią wyłącznie po polsku, a nauczyciele obcojęzyczni w obcym języku. Warto jednak wznieść się ponad mit na temat edukacji dwujęzycznej i docenić jej liczne wartości dla dziecka.

Szkoły dwujęzyczne uczą w większym stopniu tolerancji, otwartości na świat, a także ułatwiają socjalizację nie tylko w obrębie własnej narodowości. To nie tylko rozwiązanie dla dzieci z małżeństw mieszanych czy też przygotowanie do emigracji. To przede wszystkim sposób na zapewnienie dziecku lepszego startu w przyszłość. W czasach, gdy przynajmniej jeden język obcy jest już normą na rynku pracy, możliwość biegłego opanowania go, a tym samym późniejszego skupienia się na innych językach, może decydować o dużej przewadze w przyszłości. To również lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym, maturze i egzaminy kończące się zdobyciem certyfikatów językowych.

Rozwój kompetencji językowych

Szkoły dwujęzyczne to przede wszystkim bardzo dobry sposób na zwiększenie kompetencji językowych dziecka. Myli się ten, kto uważa, że nauka języka obcego zanim dziecko nauczy się posługiwać językiem macierzystym, spowoduje gorsze opanowanie tego drugiego. Wdrożenie nauki dwujęzycznej nie wpływa nawet w najmniejszym stopniu na to, jak dziecko będzie się posługiwało jednym czy drugim językiem. Nie wpływa oczywiście negatywnie, bo kontakt z językiem w tej formie edukacji wpływa na szybsze osiągnięcie biegłości i większą łatwość w uczeniu się języków obcych. To również nauka bardziej świadoma i praktyczna. Jej jakość znacznie przewyższa lekcje języka obcego, które często pozbawione są znamion użyteczności. Gotowe formułki, scenki nijak mające się do prawdziwych sytuacji z życia wziętych to mało efektywny sposób nauki języka obcego.

Posłanie dziecka do szkoły dwujęzycznej zawsze będzie dobrym pomysłem. Należy jednak bardzo dokładnie rozważyć, jaki ma być drugi nauczany język. Raz podjęta decyzja powinna być bowiem ostateczna.

Źródło: Prywatne przedszkola i szkoły – AcademyInternational.pl