Fotowoltaika w Polsce na tle innych krajów Europy

Wraz z rozwojem technologii spotykamy się z coraz bardziej wydajnymi i niezawodnymi metodami wytwarzania energii. Pozwalają one pozyskiwać prąd w sposób ekologiczny i przyczyniają się do obniżenia wydatków na rachunki w gospodarstwie domowym. Przykładem takiego rozwiązania są panele fotowoltaiczne. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, co potwierdzają liczne statystyki.

Fotowoltaika w Europie

Zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi w Europie dynamicznie rośnie dopiero od 10 lat. Fotowoltaikę uznawano za technologię niszową. Znacznie większym zainteresowaniem cieszyły się elektrownie wiatrowe. Trend ten uległ w ostatnim czasie radykalnej zmianie. Jeszcze w 2006 roku łączna mocy wszystkich instalacji fotowoltaicznych w Europie wynosiła zaledwie 3 GW, a wg EurObserv’ER w przyszłym roku ma wynieść co najmniej 135 GW. Kraje Europy, które przodują, jeśli chodzi o łączną moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych to kolejno Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. Jak na tym tle wypada Polska?

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce

Ostatnie lata pokazują, że Polacy są skłonni inwestować w instalacje fotowoltaiczne. Widać to również w rankingach. W 2018 roku zajęliśmy 8 miejsce w zestawieniu, które uwzględnia moc instalacji zainstalowanych w ciągu roku w danym kraju. W 2018 roku moc przyłączonych instalacji w naszym kraju wyniosła 214 MW. Zauważmy, że rok wcześniej było to ponad połowę mniej (ok. 100 MW). Z najnowszego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że już w przyszłym roku fotowoltaika może być drugim najważniejszym źródłem energii w Polsce. Choć zdaniem analityków warunki do rozwoju tego źródła zielonej energii w Polsce są bardzo dobre, dotąd nie potrafiliśmy wykorzystać tego potencjału. Jako istotną przyczynę skokowego wzrostu zainteresowania fotowoltaiką wskazuje się wzrost cen prądu. Eksperci podkreślają też fakt, że ok. 75% instalacji zamontowanych w 2018 roku to te zrealizowane na rzecz gospodarstw domowych, co ma świadczyć o wzroście społecznej świadomości Polaków o potrzebie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Prognozy

Na rozwój mikroelektrowni bezpośrednio wpływa też polityka energetyczna poszczególnych krajów. W ciągu następnych dekad na wzrost znaczenia sektora PV będą stawiać Portugalczycy i Hiszpanie. Pozytywne zmiany zwiastują też projekty opracowywane przez polskie Ministerstwo Energii. W dokumencie Polityka Energetyczna Polski 2040 (PEP 2040) oraz w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu 2030 (KPEiK 2030) założono zwiększenie mocy pozyskiwanych dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Szacuje się, że w najbliższych dziesięcioleciach 1/4 energii elektrycznej ma być pozyskiwana dzięki ogniwom PV.

Podsumowanie

Jak widzimy, wykorzystanie fotowoltaiki w Europie w ostatnich latach zmieniało się bardzo dynamicznie. Niebagatelny wpływ ma tutaj polityka energetyczna Unii Europejskiej i wdrożenie pakietu czystej energii. Ma on na celu zwiększenie efektywności energetycznej, a także wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Unia ustaliła cel strategii i wyznaczyła termin dla państw członkowskich na osiągnięcie krajowych celów w zakresie energii odnawialnej na rok 2020.

źródło: pvplus.pl – panele fotowoltaiczne Warszawa