Instalacja fotowoltaiczna – sposób na walkę ze smogiem

Czyste powietrze w najbliższej okolicy domu czy firmy? Teraz to możliwe! Mikroelektrownie słoneczne to sposób na pozyskanie energii elektrycznej z tzw. zielonych, odnawialnych źródeł energii oraz element walki o czystsze środowisko w najbliższym sąsiedztwie.

Jedną z podstawowych przyczyn powstawania smogu jest ogrzewanie budynków paliwami kopalnymi. Na czystość powietrza zimą negatywny wpływ ma m.in. spalanie węgla, które przyczynia się do powstawania smogu. Ta forma zanieczyszczenia powietrza, która powstaje w wyniku powiązania wysokiej wilgotności ze szkodliwymi związkami chemicznymi (m.in. tlenkami siarki i azotu) oraz pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Problem istnienia smogu dotyczy zarówno wsi jak i metropolii. Można założyć, że w miastach jest on jeszcze bardziej powszechny ze względu na dużą liczbę samochodów przyczyniających się do powstawania smogu niezależnie od pory roku.

Jak przeciwdziałać powstawaniu smogu

Jednym z elementów walki z zanieczyszczeniem powietrza jest eliminacja źródeł ciepła wykorzystujących surowce kopalne. Stąd coraz powszechniejsze działania organów państwowych i samorządowych zachęcające osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze do inwestowania w odnawialne źródła energii.

Wykorzystanie fotowoltaiki do produkcji energii elektrycznej ma podwójne znaczenie dla ochrony środowiska oraz redukcji smogu. Z jednej strony zastosowanie małych elektrowni słonecznych w miejscu pracy czy zamieszkania i wykorzystanie produkowanego przez nie prądu do ogrzewania bezpośrednio przyczynia się do obniżenia emisji gazów, które skutkują powstawaniem smogu w okolicach budynku. Z drugiej strony, montaż instalacji fotowoltaicznej ma także aspekt globalny – odciąża system energetyczny, który w Polsce wciąż bazuje na surowcach kopalnych (węglu kamiennym i brunatnym), dzięki czemu inwestor przyczynia się do obniżenia emisji gazów wytwarzanych przez elektrownie.

Instalacja fotowoltaiczna jest także doskonałym uzupełniającym źródłem energii elektrycznej dla innych systemów wykorzystujących OZE – na przykład pomp ciepła.

Jak działa fotowoltaika?

Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest produkcja energii elektrycznej, którą można wykorzystywać do zasilania wielu urządzeń. Zasady działania oraz montaż systemu są stosunkowo proste. Sercem fotowoltaikipanele PV, które dzięki zjawisku zwanemu efektem fotowoltaicznym, przekształcają energię słońca w prąd stały. Aby móc go wykorzystywać, konieczny jest inwerter, który przekształca prąd stały w prąd zmienny płynący w gniazdkach w naszych domach. 

Dzięki podłączeniu systemu fotowoltaicznego do instalacji elektrycznej, w obiekcie można korzystać z ekologicznego i bezpłatnego prądu do zasilania wszystkich urządzeń. Co ważne, zastosowanie fotowoltaiki nie odcina obiektu od publicznej sieci energetycznej. Mikroelektrownie słoneczne zazwyczaj stanowią alternatywne źródło zasilania, funkcjonujące zamiennie z tym dostępnym z sieci. Jest to istotne szczególnie podczas dni bezchmurnych, kiedy natężenie promieniowania jest wyższe i panele wytwarzają więcej prądu niż dany obiekt może zużyć w czasie rzeczywistym. Wtedy nadwyżki energii przekazywane są do sieci, z której prosumenci mogą odebrać 80% (dla instalacji o mocy do 10 kWp) lub 70% (dla instalacji powyżej 10 kWp).  Pozostałe 20/30% przekazanej wcześniej energii to tzw. “koszt magazynowania”. W efekcie użytkownicy niemal przez cały rok mogą korzystać z prądu wyprodukowanego przez źródło odnawialne. Rozliczenie energii oddanej do sieci i z niej odebranej odbywa się w cyklu 12-miesięcznym.  

Fotowoltaika – w miastach i na wsiach

Montaż oraz skuteczność działania systemów fotowoltaicznych nie są uzależnione od lokalizacji obiektu (aglomeracja, miasto, wieś). Dla wysokiej efektywności działania fotowoltaiki znaczenie mają stopień zacienienia miejsca, gdzie będzie zlokalizowana instalacja oraz możliwość montażu paneli skierowanych kierunku południowym lub zachodnim.

Co więcej, instalacje fotowoltaiczne mogą być wykorzystywane zarówno w obiektach o charakterze mieszkalnym jak i przemysłowym. Polecane są rolnikom oraz przedsiębiorcom, dla których rachunki za energię elektryczną znacząco wpływają na koszty utrzymania firmy. W miastach coraz częściej można spotkać urządzenia, np. parkometry, bilboardy czy oświetlenia ulic, zasilane prądem pochodzącym właśnie z paneli fotowoltaicznych.

Źródło: Inverter – odnawialne źródła energii

Polecamy

Reklama