Jak zarejestrować spółkę z o.o.?

Spółkę z o.o. mogą założyć osoby fizyczne, a także osoby prawne, do których zalicza się np. inne spółki z o.o., spółki akcyjne i spółki osobowe. Przystępując do jej założenia, należy przygotować umowę spółki, wkład każdego ze wspólników, powołać zarząd oraz dokonać rejestru. Jej powstanie uwarunkowanie jest od kapitału zakładowego, którego minimalna wartość to 5000zł, obowiązkowa jest również zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, a także opłata za umieszczenie ogłoszenia o w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Spółkę można zarejestrować na dwa sposoby – w sposób uproszczony, poprzez internet, oraz w formie tradycyjnej.

Tradycyjna forma rejestracji spółki

Tradycyjny sposób rejestrowania spółki z o.o. jest polecany zwłaszcza w przypadku, gdy jej umowa jest skomplikowana albo też w sytuacji, gdy wnoszone wkłady mają inną formę niż pieniężna. W tym wypadku umowa spółki musi zostać sporządzona przez notariusza i mieć formę aktu notarialnego. Przed rejestracją należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty –  m.in. dowody uiszczonych wcześniej opłat. Podczas rejestracji składa się umowę, która zawiera informacje takie jak nazwa spółki, adres jej siedziby, przedmiot działalności, wielkość kapitału zakładowego oraz wartość nominalna udziałów wspólników. Niezbędne są oświadczenia udziałowców o wniesieniu wkładów w całości, lista wspólników oraz nazwiska i adresy członków zarządu. Rejestracji dokonuje się w obowiązującym siedzibę spółki sądzie rejestrowym. Wówczas należy przedłożyć wszystkie wyżej wymienione dokumenty, a także wniosek o wpis, którego wzór dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek ten musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu. Podczas gromadzenia dokumentacji warto współpracować z biurem księgowym, które pomoże zgromadzić niezbędną dokumentację. Cały proces rejestracji może być również wykonany przez reprezentanta spółki, co pozwoli uniknąć nieprawidłowości. Wraz ze złożeniem wniosku o wpis do KRS, wszelkie dane trafiają do rejestrów urzędowych, a spółka uzyskuje numer REGON i NIP.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet

W tym wypadku umowa spółki nie musi mieć formy aktu notarialnego. Portal do rejestracji uproszczonej dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – jest to system noszący nazwę eKRS. Każdy wspólnik musi posiadać aktywne konto w systemie EMS. Podczas rejestracji, podobnie jak w przypadku rejestracji tradycyjnej, należy przygotować niezbędne dane, a także wybrać właściwy sąd rejestrowy. Następnie uzupełnia się wniosek danymi, a także wybiera kod PKD odpowiedni dla przedmiotu działalności.  Dokumenty można podpisać przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu Profilu Zaufanego. Opłaty za wniosek wnosi się przy pomocy systemu płatności, a wniosek zostaje przesłany automatycznie do właściwego terytorialnie sądu rejestrowego.

Źródło: MDDP Outsourcing – Księgowość spółek z o.o.

Polecamy

Reklama