Transport chłodniczy napojów – pytania i odpowiedzi

Transportem chłodniczym napojów i innych produktów zajmują się wyspecjalizowane firmy posiadające przystosowane całe floty samochodów. To pojazdy wyposażone w innowacyjny sprzęt zapewniający odpowiednie warunki transportu i spełniający najwyższe wymagania klientów.

Jak daleko można transportować napoje?

Transport chłodniczy napojów może odbywać się przez wiele kilometrów. Nie tylko w kraju, ale również i za granicą. Międzynarodowy transport jest bezpieczny dla ładunku i stale monitorowany, nawet podczas długich przejazdów. Zmieniające się warunki atmosferyczne nie są problemem dla izolowanych napojów będących wewnątrz auta.

Czy transport chłodniczy napojów jest bezpieczny?

Samochody ciężarowe, w których przewożone są napoje wyposażone są w szereg unowocześnień, które mają pomagać w prawidłowym transportowaniu towarów. Mają one czujniki temperatury, które sczytują stale temperaturę otoczenia i podają ją do komputera. Cała jednostka centralna może wydrukować w każdej chwili wszystkie dane. Jeśli jakiś czujnik ulegnie uszkodzeniu natychmiast jest on wykryty. Nowoczesne naczepy mają agregaty chłodnicze zapewniające zadaną temperaturę przez całą podróż. Gdy temperatura spadnie lub wzrośnie i przekroczy optymalną wartość, natychmiast włącza się alarm i podejmowane są odpowiednie środki ostrożności.

Czy transport chłodniczy napojów jest trudny?

Myśląc transport należy uwzględnić również całą spedycję napojów. Czyli planowanie trasy, załadunek oraz rozładunek. Podczas ustawiania trasy należy pamiętać o zachowaniu jak najkrótszego czasu transportu chłodniczego napojów. Dość trudny w spedycji napojów jest załadunek i rozładunek. To właśnie przy tych czynnościach często dochodzi do uszkodzenia towarów. Należy więc uważać szczególnie na kilka zasad, takich jak np. unikanie słońca czy podnoszenie palet przez windę zainstalowaną w aucie. Kierowcy często próbują szybko unosić napoje ręcznymi wózkami i wtedy dochodzi do uszkodzeń.

Kto jest odpowiedzialny za kontrolowanie temperatury w transporcie chłodniczym napojów?

Za kontrolowanie temperatury we wnętrzu auta ciężarowego czy naczepy odpowiada zawsze przedsiębiorstwo transportowe. To ono bada i śledzi przez cały czas warunki panujące w chłodni podczas transportowania chłodniczego napojów. Agregaty muszą działać przeć cały czas podróży. Gdy takie urządzenie zepsuje się, firma natychmiast musi działać. Najczęściej szybko podstawiany jest inny samochód w celu przekazania i zabezpieczenia ładunku. Klient jest stale informowany o kursie swojego towaru i może w każdej chwili dowiedzieć się wszelkich informacji na temat tego, jak przebiega podróż i w jakich warunkach transportowane są jego napoje.

Transport chłodniczy napojów nie należy do łatwych czynności i powinno powierzać się go zawsze profesjonalnym firmom transportowym. To one zadbają o wszystko i dowiozą bezpiecznie ładunek do celu.