Bloczki silikatowe – prawdy i mity

Silikatowe elementy murowe są jednym z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w budownictwie do wznoszenia ścian murowych. Jednocześnie ciągłe badania i łatwość dostępu do informacji powodują, że wiedza na temat cech materiałowych wciąż wzrasta. Co powinno się wiedzieć o elementach silikatowych? Które z krążących opinii są poprawne, a które nie do końca?

Czym są silikaty?

Silikaty to materiały składające się z wody, wapna i piasku (odpowiednio 3%, 7%, 90%). Po uformowaniu elementów za pomocą prasy następuje etap hartowania, w czasie którego elementy umieszczane są w urządzeniach zwanych autoklawami i poddawane działaniu gorącej pary wodnej o temperaturze około 200°C, przy ciśnieniu 9-10 atm. Czas, w którym elementy pozostają w autoklawach jest zależny od ich rodzaju, jednak zwykle nie przekracza on 8 godzin. W trakcie procesu autoklawizacji elementy twardnieją, uzyskują zwartą strukturę i wysoką wytrzymałość.

Jakie mity narosły wokół silikatów?

Wokół silikatów, jak i innych materiałów ściennych, powstało kilka nieprawdziwych mitów. Często informacje niesprawdzone są powtarzane i ugruntowują się niesłusznie w świadomości różnych osób związanych z procesem budowlanym. Nie dysponując kompleksową wiedzą z zakresu materiałów konstrukcyjnych, z pewnością trudno oddzielić rzetelne i sprawdzone informacje od domysłów i powszechnie powielanych, błędnych opinii.

Przede wszystkim niektóre cechy silikatów, bywają błędnie interpretowane. Za wadę uznawany jest ciężar elementów, który w rzeczywistości jest odpowiedzialny za najważniejsze zalety produktu. Ciężkie, masywne i zwarte elementy, to elementy o dużej wytrzymałości, stabilne, które trudno wprawić w drgania, a co z tym związane zapewniające wysoką izolacyjność akustyczną. To również dzięki masie silikat charakteryzuje się bardzo dobrą akumulacyjnością cieplną, która przekłada się na realne oszczędności w procesie eksploatacji. Kolejnym niesłusznie powtarzanym zarzutem jest wysoka nasiąkliwość materiału, który w rzeczywistości nasiąka w maksymalnym stopniu do 15%. Ta wartość ustawia materiał w zakresie niskiej nasiąkliwości, dzięki której materiał może być stosowany nawet w środowisku silnie wilgotnym.

Trzecim najczęściej powtarzanym zarzutem, który pojawia się w kontekście elementów silikatowych jest problem z nagrzaniem domu. Argument „zimnego” silikatu to kolejny mit, który wynika z błędnej i powierzchownej oceny właściwości silikatów. Nie jest to materiał przystosowany do wznoszenia ścian zewnętrznych jednowarstwowych, bez dodatkowej warstwy ocieplenia. Jednak takie ściany (z uwagi na zaostrzające się przepisy dotyczące maksymalnego, dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła) pojawiają się w coraz mniejszej ilości. Co więcej rozważając energooszczędność obiektów nie należy analizować jedynie współczynnika przewodzenia ciepła, niemniej istotna jest pojemność cieplna, a tą elementy silikatowe mają bardzo dużą. To właśnie dzięki pojemności cieplnej nagrzanie domu pierwszy raz w sezonie grzewczym może trwać nieco dłużej ale jednocześnie zakumulowane ciepło jest wolniej oddawane przez co temperatura we wnętrzach utrzymuje się na stałym poziomie, co sprawia, że koszty ogrzewania są znacznie ograniczone.

Jakie są najważniejsze fakty o silikatach?

Jest kilka głównych parametrów, na jakie zwracają uwagę architekci i wykonawcy przy doborze i pracy z elementami murowymi. Dla projektanta zwykle najistotniejsze są takie cechy jak wytrzymałość materiału na ściskanie oraz izolacyjność akustyczna. Dla wykonawców główną zaletą jest łatwość i szybkość wznoszenia przegród. Wszystkie z wymienianych cech można odnaleźć w bloczkach silikatowych. Masywne silikatowe ściany przekładają się na bardzo wysoką izolacyjność akustyczną oraz najwyższą wytrzymałość na ściskanie wśród materiałów wykorzystywanych do budowy ścian murowanych. Natomiast nowoczesna technologia produkcji zapewnia dużą dokładność wymiarową dzięki, której możliwe jest szybkie wznoszenie ścian z użyciem zapraw cienkowarstwowych.

Kolejnym istotnym faktem jest również, bezpieczeństwo materiału. Tę cechę można rozpatrywać w kilku płaszczyznach. Elementy silikatowe są materiałem niepalnym co określa najwyższa potwierdzona badaniami klasa reakcji na ogień A1. Wysoką odporność ogniową osiągają również w zakresie nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej (REI). Już ściany wykonane z elementów silikatowych o grubości 18 cm mogą osiągać najwyższą wartość REI 240, która oznacza, że co najmniej 4-godzinne działanie ognia nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo przegrody. Bezpieczeństwo materiału to również jego odporność na korozję biologiczną, dzięki zasadowemu odczynowi zapobiega rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej. Co więcej elementy silikatowe są niskonasiąkliwe i  mrozoodporne przez co nie ulegają uszkodzeniom i degradacji przez wiele lat.

Bloczki i inne elementy wykonane z silikatu są coraz częściej doceniane i wykorzystywane przez architektów i specjalistów z dziedziny budownictwa. Ich parametry fizyczne są gwarancją wznoszenia budynków solidnych, bezpiecznych i oszczędnych, przy jednoczesnym budowaniu konstrukcji smuklejszych o wnętrzach bardziej przestronnych i ergonomicznych.

Polecamy

Reklama