Krótki czas i niska cena transportu towarów – czy to jest możliwe?

Transport jest instrumentem wymiany dóbr, czynnikiem wzrostu PKB, wpływa na rozwój produkcji. Nie jest możliwe działanie współczesnej globalnej gospodarki bez gęstej sieci połączeń transportowych, jakie umożliwiają uczestnikom rynku, a więc producentom, eksporterom i importerom, swobodne zawieranie kontraktów, niezależnie od tego, gdzie znajduje się towar oraz w jakiej lokalizacji działa jego nabywca.

Od czego zależy cena w transporcie?

Transport generuje oczywiście koszty a cena w transporcie zależy od szeregu czynników, do jakich zalicza się między innymi:

  • odległość przewozu,
  • rodzaj ładunku a także sposób jego opakowania,
  • jego podatność transportowa,
  • rodzaj środka transportu,
  • szybkość realizacji przewozu,
  • zakres czynności dodatkowych.
  • odpowiednie zaplanowanie trasy przewozu.

Czasy, kiedy przedsiębiorcy sami planowali, organizowali oraz realizowali transport swoich ładunków powoli odchodzą do lamusa. Większość z nich powierza taką usługę specjalistom, a więc firmom spedycyjnym, które dzięki wykorzystaniu swojej wiedzy oraz bardziej efektywnemu planowaniu procesów transportowych są w stanie przyczynić się nie tylko do redukcji kosztów, ale również przyspieszyć i usprawnić znacznie cały proces przewozu i ograniczyć ryzyko opóźnień.

Zalety współpracy ze spedytorem

Powierzanie organizacji przewozu towarów zewnętrznej firmie zdejmuje z barków przedsiębiorców wiele problemów. Nie muszą martwić się kosztami związanymi z utrzymywaniem floty pojazdów, wzrostami cen paliw, awariami, czy żądaniami płacowymi kierowców. Delegowanie obsługi transportu i spedycji do firm zewnętrznych pozwala na znaczne ograniczenie kosztów i usprawnienie całego procesu transportowego. Wiąże się to również z przeniesieniem na specjalistę odpowiedzialności za bezpieczeństwo towaru, zaplanowanie trasy, oraz znalezienie najlepszego przewoźnika. Przedsiębiorca, który  nie musi borykać się z szeregiem problemów, związanych z organizacją oraz realizacją transportu zyskuje czas na skupienie się na kluczowych obszarach swojej działalności i może swobodnie się rozwijać.

Firma spedycyjna, jako specjalista w swojej dziedzinie daje gwarancję wykonania profesjonalnej, skutecznej i terminowej usługi. Bez względu na to, do jakiego kraju ma być realizowany dany transport oraz jego specyfikę, dzięki posiadanemu doświadczeniu, szczegółowej organizacji, a także znajomości kwestii prawnych, jak również za sprawą dysponowania siecią sprawdzonych kontaktów spedytor jest w stanie tak zaplanować przewóz, iż ładunek nie tylko dotrze na miejsce w terminie, ale cały proces wiązać się będzie z niższymi kosztami. Ponadto bierze on na siebie przeważającą większość obowiązków, jakie wiążą się z realizacją transportu. W efekcie zleceniodawca nie musi zastanawiać się, jaka trasa będzie najlepsza, jakie dokumenty należy przygotować, a także który przewoźnik posiada najlepszą ofertę.

Długofalowe korzyści

Nawet skorzystanie z jednorazowej pomocy firmy spedycyjnej jest w pełni uzasadnione, szczególnie, jeśli zleceniodawca nie dysponuje zapleczem organizacyjnym, nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat ulegających nieustannym zmianom przepisów, a transport jest realizowany rzadko.

Jednak podczas podejmowania decyzji dotyczącej nawiązywania współpracy z profesjonalną firmą spedycyjną należy zwrócić również uwagę na długofalowe korzyści, jakie są znacznie bardziej istotne, aniżeli jednorazowy zysk. Zazwyczaj dzięki optymalizacji całego łańcucha logistycznego koszty transportu zostają znacznie ograniczone, natomiast inwestycja, jaką jest outsourcing usług spedycyjnych, okazuje się korzystna dla zleceniodawcy. Należy ją traktować jako inwestycję w wiedzę oraz umiejętności profesjonalistów zajmujących się spedycją, która bardzo szybko zwraca się za sprawą kompleksowo zrealizowanych usług transportowych.

Źródło: Symlog Warszawa – usługi multimodalne