Podstawowe czynniki wpływające na nieśność kur

Nieśność kur jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na ekonomię produkcji drobiarskiej. W optymalnych warunkach kształtuje się na poziomie od 230 do nawet 320 jaj w cyklu rocznym. Wyniki oscylujące w górnych granicach wspomnianego zakresu osiągają jednak tylko nioski hodowane w optymalnych warunkach żywieniowych oraz zoohigienicznych.

Nieśność kur – jakie czynniki mają na nią wpływ?

Nieśność kur jest warunkowana głównie poprzez ich prawidłowe żywienie, wysoką jakość odchowu młodych osobników oraz optymalne warunki zoohigieniczne w poszczególnych okresach rozwojowych. Tak więc zoptymalizowana produkcja jaj może być utrzymana przy kontroli następujących czynników:

  • Oświetlenie – odpowiednio dobrane programy światła oraz jego właściwe natężenie określane w lumenach ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o wczesne rozpoczęcie u zwierząt okresu nieśności (zwykle w 19 tygodniu życia), wysokość produkcji oraz jakość produkowanych jaj. Optymalny czas ekspozycji zwierząt na światło dzienne lub sztuczne, uzależniony jest od fazy rozwoju, w której się znajdują i powinien wynosić maksymalnie 14 godzin (dla niosek). Pozostałe 8 godzin jest dla zwierząt czasem koniecznego odpoczynku oraz regeneracji – skrócenie tego okresu może obniżać współczynnik nieśności oraz zwiększać śmiertelność niosek (optymalnie nie powinna ona przekraczać 4%). Do odrębnych zagadnień należy równomierne rozmieszczenie oświetlenia na odpowiedniej wysokości oraz dostosowanie ilości podawanego pożywienia do bieżącego natężenia światła. Ogólną zasadą jest w tym przypadku utrzymywanie jednakowego natężenia światła we wszystkich punktach kurnika i zwiększanie nakładów na pasze dla drobiuproporcjonalne do ilości dostarczanego światła.
  • Temperatura oraz wentylacja – optymalna temperatura w kurniku powinna mieścić się w granicach od 21 do 25 stopni Celsjusza. Pozwala to na utrzymanie współczynnika nieśności na optymalnym poziomie przy jednoczesnej optymalizacja kosztów ponoszonych na pasze dla drobiu. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza, to musi być ona utrzymywana na poziomie 60-70%. Ważny jest również nieprzerwany, płynny obieg świeżego powietrza.
  • Obsada w kurniku – nioski są bardzo wrażliwe na stres związany z przepełnieniem kurnika. Optymalna obsada powinna kształtować się na poziomie od 6 do 10 kur na metr kwadratowy.

Odpowiednie żywienie drobiu oraz dodatki paszowe dla drobiu – klucz do optymalizacji współczynnika nieśności

Zoptymalizowane żywienie drobiu musi uwzględniać okres rozwoju zwierząt oraz zapewniane przez hodowcę warunki zoohigieniczne. Zasadniczo do 3 tygodnia życia ptaki żywi się bardzo intensywnie, stosując pasze o najwyższym współczynniku kaloryczności i zawartości białka. W kolejnych tygodniach porcję paszy zwiększa się średnio o 5 gramów na dobę, aż do osiągnięcia przez kurę 9 tygodnia życia. Następnie w celu rozpoczęcia przez ptaki okresu nieśności, podaż paszy utrzymuje się na stałym poziomie. Redukcji ulega jednak jej kaloryczność oraz ogólna zawartość białka. Warto zaznaczyć, że paszę należy podawać o stałych porach, a jej ilość nie powinna przekraczać połowy objętości pojemnika. Niezmiernie ważna jest także odpowiednia podaż wody – jej zużycie zwykle jest dwukrotnie wyższe w stosunku do spożycia paszy.

Odrębnym zagadnieniem w temacie żywienia są dodatki paszowe dla drobiu. Ich zastosowanie we współczesnej hodowli jest bardzo powszechne, a typowe działanie można przedstawić na przykładzie produktów oferowanych przez firmę AdiFeed. Popularne dodatki paszowe dla drobiu to:

  • AdiSalmoSOL®PF – naturalny zestaw składników zawierających fitoaleksyny, kwasy organiczne oraz sole mineralne. Działanie preparatu polega na wspieraniu układu pokarmowego zwierząt, optymalizacji zużycia paszy oraz wzmacnianiu układu odpornościowego. Dzięki temu możliwa jest potencjalna poprawa wskaźnika nieśności.
  • AdiHepaSOL®PF – w skład produktu wchodzi szereg naturalnych składników (m.in. sole mineralne, witaminy, kwasy organiczne) wspierających funkcję narządów miąższowych zwierzęcia. Jego stosowanie ma bezpośrednie przełożenie na optymalizację zużycia paszy i wyższą nieśności kur.

Względy ekonomiczne wymuszają na hodowcach konieczność ciągłego podnoszenia wydajności swojej produkcji rolnej. W dużej mierze można to osiągnąć poprzez stosowanie odpowiednich dodatków paszowych, ogólną optymalizację żywienia zwierząt oraz poprawę warunków ich bytowania.

Polecamy

Reklama