Podstawowe czynniki warunkujące pracę wyłączników bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa pełnią niezwykle istotną rolę w zakładach pracy. Według prawa (tzw. dyrektywa maszynowa) muszą obligatoryjnie znajdować się przy każdej pracującej maszynie, czy też instalacji. Ich zadaniem jest natychmiastowe zatrzymanie pracy danego narzędzia, poprzez odcięcie jego zasilania. Używa się ich w sytuacji zagrożenia, aby możliwie szybko zniwelować potencjalne zagrożenie. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być przede wszystkim łatwo dostępny. Jego użycie poza wyłączeniem danej maszyny czy instalacji, nie wywołuje żadnych negatywnych skutków. Jest to istotne, ponieważ osoba, która go używa, musi być pewna, że nie rodzi to żadnego dodatkowego ryzyka. Najważniejsze w działaniu wyłącznika alarmowego jest to, by sygnał, który wysyła, miał pierwszeństwo nad pozostałymi sygnałami przetwarzanymi przez dany system. W zależności od rodzaju maszyn, w przemyśle stosowane są różne typy wyłączników, takie jak grzybkowe, linkowe, automatyczne czy magnetyczne.

Czym są wyłączniki linkowe?

Wyłączniki linkowe to rodzaj mechanicznych wyłączników bezpieczeństwa. Wywołują one awaryjne zatrzymanie maszyny, poprzez pociągnięcie stalowej linki, która jest połączona z zatrzaskowym wyłącznikiem. Ich zaletą jest możliwość odcięcia zasilania w każdym miejscu, w którym przebiega linka. Wyłączniki tego typu koniecznie muszą rozpoznawać nie tylko samo pociągnięcie linki, ale także jej zluzowanie. Pociągnięcie za nią bez względu na kierunek i miejsce złapania linki natychmiastowo pobudza wyłącznik, co w konsekwencji doprowadza do wyłączenia maszyny. Z kolei rozpoznawanie luzów pomaga zapobiegać samoczynnemu wyłączaniu się zasilania maszyny.

Obudowa w wyłączniku linkowym najczęściej skonstruowana jest z tworzywa sztucznego, stali lub aluminium. Najczęściej wykorzystywane są one w wielkogabarytowych systemach maszyn przemysłowych, takich jak np. taśmy produkcyjne. W takich przypadkach konieczny jest bowiem łatwy dostęp do systemu alarmowego na dużej powierzchni. W takich warunkach świetnie sprawdzają się właśnie linki połączone z wyłącznikiem bezpieczeństwa. Jest to rozwiązanie nie tylko praktyczne, ale także korzystne ekonomicznie, gdyż pozwala oszczędzić materiały, a także cenny czas pracy. Zasadniczo jeden wyłącznik linkowy jest w stanie obsłużyć do stu metrów taśmociągu produkcyjnego. Moduły tego typu stosowane są więc bardzo często w przemyśle drzewnym, poligraficznym, tekstylnym oraz w kopalniach.

Czynniki wpływające na pracę wyłączników linkowych

Wybierając właściwy wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego, pod uwagę bierze się parametry, takie jak długości odcinków, na których ma być zastosowany oraz warunki, w jakich ma docelowo się znaleźć. Istotne jest też, czy moduł będzie obsługiwał maszyny znajdujące się w pomieszczeniach, czy na zewnątrz. Ponadto koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, w jakich temperaturach toczy się praca przy maszynie, której częścią stanie się wyłącznik. Dodatkowo trzeba przeanalizować także zapylenie zakładu, szansę dokonania uszkodzenia mechanizmu wyłącznika, wilgotność obszaru pracy maszyny, a nawet narażenie na kontakt z niebezpiecznymi substancjami.

Montaż tego typu wyłączników możliwy jest w dwóch wariantach. Po pierwsze można zamontować tylko jeden wyłącznik i jedną sprężynę. Ta opcja wchodzi w grę wyłącznie przy linkach mniejszej długości. W drugim wariancie linka może być mocowana do dwóch wyłączników na swoich krańcach. Jest to rozwiązanie stosowane przy większych odległościach.

Wyłączniki linkowe to optymalne rozwiązanie w przemyśle, w którym występują wielkogabarytowe maszynerie (dzięki zastosowaniu linek o długości nawet do 100 metrów). Ich największym atutem jest błyskawiczne działanie. Przy tym nieistotny jest kierunek ani miejsce pociągnięcia linki. Używając ich, trzeba zadbać, by sposób ich montażu i warunki pracy były zgodne z zaleceniami producenta. Bierze się przy tym pod uwagę wiele czynników, dlatego w kwestii ich montażu warto pozostać w kontakcie z dystrybutorem czy producentem.

Polecamy

Reklama