Oczyszczalnia przydomowa a szambo

Nie zawsze istnieje wybór pomiędzy oczyszczalnią przydomową a szambem. W niektórych przypadkach to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, biorący pod uwagę warunki gruntowe. Warto jednak rozróżnić i poznać obydwie opcje.

Szambo może być stawiane na różnych gruntach, ze względu na to, że jest szczelne. O wyborze materiału, z którego będzie zbudowane decyduje przede wszystkim poziom wód gruntowych – przy wysokim poziomie, lepszym wyborem jest zbiornik z tworzywa sztucznego. Umiejscowienie szamba regulowane jest licznymi warunkami i zależy od odległości od studni, okien, granicy działki. Instalacja szamba jest tania, ale należy brać pod uwagę również koszty jego oczyszczania. Zależne są przede wszystkim od częstotliwości.

Budowa domowej oczyszczalni ścieków również wiąże się z pewnymi regułami. Tu także zachowana musi być odpowiednia odległość od studni, a dodatkowo, oczyszczalnia może powstać tylko na gruntach spełniających określone wymagania:

  • niski poziom wód gruntowych
  • duża powierzchnia działki,
  • gleby piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste.

Oczyszczalnia przydomowa nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia w najbliższym Wydziale Ochrony Środowiska, minimum 30 dni przed rozpoczęciem użytkowania. Jej budowa generuje większe koszty niż budowa szamba, ale koszty eksploatacji pozwalają na zwrot tych nakładów.

Jak działa oczyszczalnia przydomowa?

Istnieją różne rodzaje oczyszczalni, o których przeczytać będzie można w dalszej części artykułu. Na razie skupmy się na tym, w jaki sposób działają. Bez względu na model, ich praca opiera się na podobnych zasadach. W skrócie: ścieki, dzięki naturalnym biologicznym procesom, rozkładają się na nieszkodliwe związki mineralne, które mogą zostać odprowadzone do wód czy gleb.

Oczyszczanie zawsze przebiega w II etapach:

  1. Etap beztlenowy. Zanieczyszczenia cięższe od wody opadają na dno, a w wyniku działania bakterii beztlenowych, osad ulega fermentacji. Rozpada się na związki rozpuszczalne w wodzie i na sole mineralne (osad i ciecz nadosadową). Po kilku dniach płynne nieczystości (tzw. szara woda) przepływają do studzienki rozdzielczej.
  2. Eta tlenowy. Rozkładane są w nim składniki szkodliwe.

Kolejny etap jest już zależny od rodzaju oczyszczalni.

Rodzaje oczyszczalni przydomowych

  • Oczyszczalnie drenażowe

Są to oczyszczalnie o najprostszej konstrukcji, a więc i najtańsze. Są montowane najczęściej, jeśli warunki (poziom wód, wielkość działki) są optymalne. Rury drenażowe układa się min. 1,5 m nad poziomem wód gruntowych. Do rur trafiają ścieki ze studzienki rozdzielczej. Można wykorzystać również tunel drenujący. Tego typu oczyszczalnie są praktycznie bezobsługowe, tanie w instalacji oraz eksploatacji.

  • Oczyszczalnie korzeniowe

Te oczyszczalnie nadają się do gruntów o niskiej przepuszczalności i wysokim poziomie wód gruntowych. Funkcję oczyszczającą spełniają w nich bakterie żyjące w korzeniach roślin. Same korzenie umożliwiają dopływ tlenu z powietrza, potrzebnego do kolejnego etapu oczyszczania ścieków. Planując budowę tego rodzaju oczyszczalni przydomowej należy jednak brać pod uwagę czas potrzebny do ukorzenienia się roślin. Sam przepływ ścieków przez oczyszczalnię trwa w tym przypadku kilka dni i najczęściej efekt końcowy jest odprowadzany do zbiornika wodnego.

  • Oczyszczalnie biologiczne

Są to oczyszczalnie dość drogie w budowie, jednak ich wielką zaletą jest kompaktowość. W ich budowie wykorzystuje się jedną z dwóch technologii:

  1. osad czynny
  2. złoże biologiczne.

Istnieją również oczyszczalnie łączące w sobie obydwie wyżej wymienione.

Osad czynny w pierwszej z oczyszczalni stanowią mikroorganizmy, które rozkładają ścieki. Ich praca wymaga dotlenienia, dlatego w tego rodzaju oczyszczalni montuje się również urządzenie napowietrzające. Osad powstający z rozłożenia nieczystości przechodzi oczyszczanie drugi raz, dzięki czemu część może zostać rozłożona. Drugą część należy co jakiś czas usuwać. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość gospodarczego wykorzystania cieczy nadosadowej.

Oczyszczalnia ze złożem biologicznym polega na przeprowadzeniu ścieków przez zbiornik z błoną biologiczną, na której znajdują się bakterie. Oczyszczają one ścieki odżywiając się zawartymi w nich nieczystościami. W tego typu oczyszczalniach montuje się także dodatkowe złoże zanurzone, które pozwala unikać regularnego oczyszczania złoża biologicznego.

Przed instalacją oczyszczalnie przydomowej należy wykonać badania, które ustają rodzaj gleby i poziom wód gruntowych. Najprostsze typy oczyszczalni są niewiele droższe w budowie niż szambo, a na ich instalację można otrzymać dofinansowanie.

Źródło: Kalhyd.pl – Hydraulik Białystok