Od czego zależy zdolność uczenia się?

Zdolność uczenia się zależy od kombinacji wielu czynników. Spośród nich duże znaczenie mają wrodzone cechy jak inteligencja i dobra pamięć, ale ostatecznie to nie one są decydujące. Równie istotne jest odpowiednie podejście do tematu, posiadana motywacja oraz znajomość technik uczenia się. Dodatkowo niektóre czynniki takie jak stres i zmęczenie mają negatywny wpływ na proces uczenia się.

Czy zdolność uczenia się jest wrodzona? 

Oczywiście inteligencja, która w dużej mierze odpowiada za zdolność uczenia się jest wrodzona i ma podłoże genetyczne. Jednak ogromne znaczenie mają czynniki psychologiczne oraz społeczne. Oznacza to, że przyczyną kłopotów z nauką u dziecka nie będzie to, że jest mniej zdolne. Źródło takiego stanu rzeczy będzie leżało prawdopodobnie w jego stosunku do nauki, zainteresowaniach, wychowaniu oraz po prostu w braku wystarczającej praktyki w uczeniu się.

Zdolność uczenia się jako umiejętność 

Warto pamiętać, że każdy bez względu na swoja genetykę ma potencjał do zdolności uczenia się. Warto spojrzeć na nią jak na umiejętność. Jeżeli odpowiednio się ją rozwija, nauka staje się coraz łatwiejsza i szybsza. Tak jak w przypadku każdej innej umiejętności, 90% sukcesu jest rezultatem praktyki i nieustannego powtarzania całego procesu. Dzieci, które mają dobrze rozwiniętą zdolność uczenia się, zwyczajnie więcej czasu poświęcają na swoją edukację.

Warto zapoznać się z różnorodnymi technikami nauki oraz zapamiętywania. Umożliwi to rozwój posiadanej zdolność uczenia się oraz doda danej osobie pewności siebie.

Motywacja do nauki 

Kluczem do łatwego przyswajania informacji, jest odpowiednia motywacja. Jeżeli ktoś jest niechętnie nastawiony do nauki, nawet największe starania nie przyniosą zadowalających rezultatów. Dobrze, gdy chęć nauki wynika z naturalnej ciekawości do poznania. A najlepiej, gdy jej źródłem jest pasja oraz posiadane zainteresowania. Wtedy zdobywanie wiedzy jest znacznie łatwiejsze.

Wpływ samooceny 

Okazuje się, że bardzo istotne w nauce i zapamiętywaniu nowych rzeczy jest wewnętrzne przekonanie, że odniesie się sukces. Osoby przekonane, że są zdolne i łatwo przyswajają wiedzę, rzeczywiście mają wysoką zdolność uczenia się. Odpowiednio, gdy ktoś wątpi w siebie i nie wierzy, że jest w stanie zapamiętać daną informację, z pewnością będzie miał z tym problemy. W obu przypadkach ma miejsce mechanizm “samospełniającej się przepowiedni”. Dlatego kluczem do rozwoju inteligencji i poszerzania wiedzy jest odpowiednia samoocenie. Ta natomiast jest kształtowana na bazie życiowych doświadczeń, opinii innych ludzi (rówieśników, rodziców, nauczycieli) oraz zdolności do radzenia sobie z problemami i stresem.

Stres utrudnia naukę 

Zdolność uczenia się wyraźnie spada pod wpływem stresujących bodźców oraz presji. Dodatkowo intensywne emocje, strach oraz niepewność także niekorzystnie wpływają na przyswajanie informacji. W takim stanie układ nerwowy dosłownie zostaje sparaliżowany. Dla organizmu priorytetem staje się przetrwanie. Nie ma znaczenia, że realnie nic danej osobie nie grozi. Podczas stresu układ nerwowy przeznacza całe dostępne zasoby w zupełnie inne obszary niż nauka nowych rzeczy.

Zmęczenie spowalnia naukę 

Niekorzystnie na zdolność uczenia się wpływa także zmęczenie. Brak snu lub długotrwały wysiłek sprawiają, że ludzkie ciało pragnie przede wszystkim odpocząć i zregenerować się. W takiej sytuacji trudniej jest skupić uwagę, a cały proces nauki, kojarzenia faktów i zapamiętywania, przebiega znacznie wolniej.

Źródło: Arytmetyka mentalna – Abakus