Ekspresowe pociągi kolejowe – kto może skorzystać z oferty

Ekspresowy pociąg towarowy jest to środek transportu towarów wykorzystywany zazwyczaj na środkowym, najdłuższym odcinku trasy pomiędzy punktem A i B. Na początkowym i na końcowym odcinku towar najczęściej dostarczany i odbierany jest przez transport drogowy. Te dwa środki transportu razem z transportem drogą morską i powietrzną ściśle ze sobą współpracują, a nie konkurują.

Niemniej jednak, spośród wymienionych środków transportu to właśnie zaangażowanie ekspresowych pociągów specjalizujących się w przewozie towarów niesie ze sobą najwięcej korzyści. Rozwój transportu kolejowego bowiem:

  • wzmacnia międzynarodowe powiązania infrastrukturalne,
  • ułatwia i przyspiesza wymianę handlową,
  • podnosi pozycję państwa na arenie międzynarodowej

Kompromis pomiędzy ceną a czasem transportu

Międzykontynentalna, dalekobieżna spedycja kolejowa jest jedną z głównych osi transportu multimodalnego. Przewóz towarów przy zastosowaniu ekspresowych pociągów kolejowych adresowany jest do osób ceniących sobie kompromis pomiędzy ceną a czasem realizacji zlecenia.

Według danych szacunkowych przesyłanie ładunków pociągami towarowymi daje możliwość zmniejszenia kosztów transportu nawet o 65% w porównaniu do spedycji lotniczej. Ponadto transport koleją jest kilkukrotnie szybszy w porównaniu do przewozu odbywającego się drogą morską. W zestawieniu z kontenerowcem, kolej pozwala na zaoszczędzenie nawet 40% czasu. Warto jednak podkreślić, że w praktyce użycie kolei w transporcie towarów staje się ekonomicznie uzasadnione wtedy, gdy trasa przewozu pokonywana przez jednostkę ładunkową na szynach jest dłuższa i liczy sobie co najmniej  600 – 700 km.

Ciężar towaru i bezpieczeństwo mają znaczenie

Na opłacalność frachtu kolejowego poza długością trasy wpływ ma również rodzaj towaru. Kolej sprawdza się zdecydowanie lepiej niż inne środki transportu przy przewozie ciężkich ładunków, takich jak węgiel kamienny i brunatny, rudy metali. Dlatego transport kolejowy jest najbardziej opłacalny w przypadku firm, które potrzebują przewieźć ciężkie ładunki bądź jednorazowo większą partię towaru. Wprawdzie cały proces przewozu z uwagi chociażby na przeładunek na terminalu  trwa dłużej, to w przypadku przewozu ciężkich ładunków, dzięki braku limitów wagowych (nawet do 27 ton ładunku w jednym kontenerze, 68 ton w wagonie) całkowite koszty przewozu są zdecydowanie niższe w porównaniu z przewozem drogowym.

Co więcej, w zestawieniu z transportem samochodowym kolej wypada lepiej pod względem bezpieczeństwa oraz przewidywalności. Ekspresowych pociągów towarowych nie dotyczą „korki”, remonty na drogach, przestoje, a ruch w transporcie kolejowym odbywa się płynnie.

Coś dla zwolenników dbania o środowisko

Ekspresowe pociągi towarowe to świetna propozycja dla firm wysyłających towar na duże odległości, którym na sercu leży kwestia ekologii.

Intensywny rozwój transportu sprzyja rozwojowi gospodarczemu ale ma również swoje negatywne skutki, które odczuwa środowisko naturalne i w następnej kolejności społeczeństwo. Oszacowano, że na terenie Unii Europejskiej transport jest odpowiedzialny za blisko 30% emisji dwutlenku węgla. Jest on również źródłem około 45% całkowitej emisji tlenku węgla i 54% tlenków azotu. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza jest transport drogowy, który odpowiedzialny jest za 80% zanieczyszczeń, które generuje transport w ogóle. Nieporównywalnie mniejsza jest skala negatywnego wpływu transportu kolejowego  na środowisko. Stwierdzono, że efekt cieplarniany emisji gazów za kilometr jest w transporcie kolejowym 80% mniejszy niż ma to miejsce w transporcie samochodowym.

Pociągiem do Chin

Do tej pory europejscy przedsiębiorcy prowadzący wymianę towarową z Chinami mieli do dyspozycji dość drogi ale szybki transport lotniczy oraz powolny transport morski. Jednak kilka lat temu pojawiła się nowa, interesująca alternatywa – transport ekspresowymi pociągami towarowymi.  Jest to trasa kolejowa łączącą Chiny i Europę, określana mianem Nowego Jedwabnego Szlaku.  11 tysięcy kilometrów są pokonywane przez ekspresowe pociągi towarowe w około  12-14 dni. Jednym z państw leżących na szlaku jest Polska. Obecnie do terminali multimodalnych zlokalizowanych w Polsce pociągi z Chin przyjeżdżają nawet 7  razy w tygodniu. Taka sama liczba kursów realizowana jest także w przeciwną stronę, przy eksporcie do Chin. Pociągiem przewożony jest zarówno sprzęt elektroniczny, maszyny, linie technologiczne itp.  jak i tekstylia czy towary branży spożywczej.

Źródło: Symlog.eu – spedycja międzynarodowa

Polecamy

Reklama