Geofon – działanie i zastosowania

Geofon jest jednym z urządzeń wykorzystywanych w przedsiębiorstwach wodociągowych i w firmach zajmujących się instalacją rur. Rejestruje on drgania i przetwarza na impulsy elektryczne, pozwala również na szybkie namierzenie wycieków wody. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie konieczne jest błyskawiczne ustalenie miejsca wycieku.

Działanie geofonu

Pod wieloma względami geofon działa w sposób zbliżony do sejsmometru. Jest jednak od niego zdecydowanie mniejszy, co ułatwia przenoszenie i użytkowanie nawet w trudnych warunkach. Co więcej, jest również bardzo precyzyjny i dokładny w miejscu ustalenia wycieku. To szczególnie ważne w sytuacjach, gdy pęknięte rury znajdują się w gruncie i trzeba dokładnie ustalić miejsce, w którym należy kopać w celu dostania się do miejsca nieszczelności.

Działanie geofonu polega na rejestrowaniu drgań występujących na powierzchni gruntu, które następnie są przetwarzane na elektryczność. W jaki sposób pozwala to na ustalenie wycieków wody? Jeśli rura jest pęknięta, woda wycieka z niej pod dużym ciśnieniem, powodując szum. Jest on źródłem wibracji, które są wyczuwalne na powierzchni gruntu. Geofon wykrywa miejsce występowania drgań, dzięki czemu w dużą dokładnością pokazuje, w którym miejscu pod ziemią znajduje się pęknięta, przeciekająca rura. Niektóre urządzenia są dodatkowo wyposażone w ekrany, na których można obserwować, jak duże są drgania, a co za tym idzie – jakiej wielkości pęknięcia w rurach należy się spodziewać.

Zalety korzystania z geofonu

Geofony w przedsiębiorstwach wodociągowych pozwalają na ograniczenie czasu oraz kosztów związanych z poszukiwaniem miejsc przecieków i nieszczelności. Urządzenia błyskawicznie wykrywają na powierzchni gruntu te drgania, które powoduje szum wyciekającej wody. Doskonale przy tym rozróżniają go od szumu, jaki wytwarza woda płynąca pod ciśnieniem w szczelnych rurach. Geofony są również powszechnie wykorzystywane przez geologów, którzy badają to, co dzieje się po ziemią.

Częstotliwość i rozmiar geofonu

Geofony mogą wykrywać zmiany pod powierzchnią ziemi znajdujące się w bliskiej odległości, a także wiele kilometrów od miejsca prowadzenia badania. W przypadku drgań o bliskim zasięgu, wystarczy używanie niewielkich geofonów o wysokiej częstotliwości. Są to urządzenia nie tylko małe i lekkie, ale również bardzo przystępne cenowo. Do wykrywania drgań znajdujących się w dużej odległości od miejsca, w którym znajduje się geofon, potrzebne są już urządzenia o niskiej częstotliwości, które są też większe i droższe. Do badania nieszczelności w rurach znajdujących się pod ziemią, w zupełności wystarczą niewielkie i tańsze geofony. Zakres ich działania i skuteczność będą wystarczające do codziennych prac związanych z utrzymaniem wodociągów w dobrym stanie technicznym.

Polecamy

Reklama